Drie patiëntenverenigingen vragen per brief opheldering aan Nederlandse ziekenhuizen over het borstkankermedicijn Pertuzumab. Het geneesmiddel geeft een gemiddelde levenswinst van 16 maanden, maar wordt desondanks door vijftien Nederlandse ziekenhuizen niet verstrekt aan patiënten met borstkanker.

Borstkankervereniging Nederland, Levenmetkanker en Patiëntenfederatie NPCF willen van de ziekenhuizen weten waarom zij het middel niet verstrekken aan patiënten.

In een brief aan de ziekenhuizen stellen zij: “Het is een middel dat voor een groep van ongeveer 500 borstkankerpatiënten van essentieel belang is. Dat mag en kunt u hen niet onthouden. Wij vinden dan ook dat deze groep borstkankerpatiënten er zonder meer op moet kunnen rekenen dat ze Pertuzumab ( Perjeta) volgens de bestaande richtlijn voorgeschreven krijgt.”

De organisaties vragen de ziekenhuizen snel opheldering te verschaffen zodat de patiënten weten waar ze aan toe zijn.

Meer informatie

Kijk hier voor meer informatie over Pertuzumab.
Meer informatie bij de Borstkankervereniging Nederland: jansen@borstkanker.nl 030-
2917222

BorstkankerVereniging Nederland (BVN)

Vereniging voor mensen met (een erfelijke belasting voor) borstkanker en hun naasten.

Patiëntenfederatie NPCF

Patiëntenfederatie NPCF maakt zich sterk voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst. Wij geven patiënten een stem: in de spreekkamer, in de politiek, bij de zorgverzekeraar en in het nieuws.Deel via

Lees verder...

  1. 13 juli 2015 Minister Asscher gaat experimenteren met no risk polis voor (ex)kankerpatiënten
    Lees verder
  2. 2 juli 2015 300 miljoen nodig voor adequate behandeling kankerpatiënten
    Lees verder
  3. 30 juni 2015 Nieuwe voorzitter stichting Hematon
    Lees verder