Wat is goede zorg en welke informatie gebruik je als patiënt wanneer je een keuze moet maken voor een behandelaar of ziekenhuis? Kwaliteitsinformatie is ruim beschikbaar. Kennis over het gebruik ervan en of deze informatie door patiënten wordt gebruikt als keuze-instrument, is minder voorhanden. Daarom heeft Levenmetkanker een online vragenlijst uitgezet.

Wat was de vraag?
Hoe kijk je aan tegen de kwaliteit van zorg in ziekenhuizen en maak je gebruik van kwaliteitsinformatie over ziekenhuizen? Waarop baseer je je keuze voor een bepaald ziekenhuis?

Wat zijn de onderzoeksresultaten?

 • 345 mensen vulden de vragenlijst via Doneerjeervaring.nl in. 22% kreeg de diagnose kanker in het afgelopen jaar, voor ruim de helft was dat tussen de 2 en 5 jaar geleden.
 • 95% vind dat er keuzevrijheid moet zijn voor een ziekenhuis. Deze keuze bepaalt ruim 7 van de tien zelf, op basis van de eigen inschatting. Het advies van de huisarts weegt bij de helft het sterkst.
 • Van alle respondenten geeft de helft aan actief te hebben gezocht naar informatie over de kwaliteit van de zorg van het onderzoek ofwel behandelend ziekenhuis.
 • Een grote meerderheid (92%) van de respondenten zou andere patiënten aanbevelen om informatie te raadplegen over de kwaliteit van de zorg van het ziekenhuis voordat zij naar dat ziekenhuis gaan.
 • Bij ongeveer de helft van de respondenten (53%) vinden de onderzoeken en de behandeling in hetzelfde ziekenhuis plaats.
 1. Voor deze groep gelden de volgende criteria bij de keuze voor dat ziekenhuis: nabijheid (43%), vertrouwdheid (39%), advies van de huisarts (38%) en reputatie op het gebied van de kankerbehandeling (33%).
 2. Van deze groep ging 45% op zoek naar kwaliteitsinformatie van het ziekenhuis. Vrijwel iedereen kon deze informatie vinden.
 • Bij 47% vonden onderzoek en behandeling in verschillende ziekenhuizen plaats.
 1. Belangrijke criteria voor de keuze van het ‘onderzoeks’ziekenhuis: advies van de huisarts (28%), reputatie op het gebied van de diagnose van kanker (23%), de nabijheid (22%) en de vertrouwdheid met het ziekenhuis (21%).
 2. Belangrijkste criteria voor het behandelend ziekenhuis: reputatie op het gebied van de kankerbehandeling (39%), wens voor een bepaalde specialist (25%), de bekendheid van het ziekenhuis met de operatie (19%) en de algehele reputatie (17%).
Patiënten die niet gezocht hebben naar informatie kiezen vooral vanwege de nabijheid, de vertrouwdheid en het advies van de huisarts. Patiënten die actief op zoek zijn gegaan naar informatie over de kwaliteit van de zorg maken bij de keuze voor het ziekenhuis geheel andere afwegingen. Zij kijken vooral of het ziekenhuis is gespecialiseerd in de operatie, kiezen bewust voor een bepaalde specialist en letten op de reputatie van het ziekenhuis in het algemeen en op het gebied van de behandeling van kanker. Het stimuleren van informatiezoekgedrag beïnvloedt dus de keuze die patiënten maken.

Zoeken van kwaliteitsinformatie loont-infographic
Wat gaan wij doen?
De resultaten kunnen we gebruiken bij de doorontwikkeling van de keuzehulpen en Patiëntenwijzers. Zodat deze beter aansluiten op de behoeftes en verwachtingen van mensen met kanker. We willen dat relevante informatie begrijpelijk en makkelijk te vinden is.

Ook onderstrepen de uitkomsten het belang van kiezen. Patiënten moeten hier vaak en al vroeg in het traject op gewezen worden. De huisarts heeft hierin een belangrijke rol. Als belangenbehartiger benadrukt Levenmetkanker dat mensen makkelijk toegang moeten hebben tot ondersteuning en coaching bij het vinden van passende zorg en een passende zorgaanbieder.
Deel via

Lees verder...

 1. 7 december 2015 Ongelijkheid bij behandeling uitgezaaide borstkanker
  Lees verder
 2. 4 december 2015 Iedere patiënt heeft recht op de beste behandeling
  Lees verder
 3. 27 november 2015 Conferentie: ‘kwaliteitsindicatoren zijn doorgeslagen’
  Lees verder