Het besluit (zie hieronder) van Zorgverzekeraars Nederland om te starten met één centrum voor protonentherapie is voor de patiëntenbeweging Levenmetkanker uitermate teleurstellend. Het standpunt van de Levenmetkanker-beweging is dat kankerpatiënten recht hebben op verzekerde zorg. Het is daarbij niet aan zorgverzekeraars de indicatie voor protonenbehandeling te bepalen. Dit is immers al gebeurd door de minister, zoals geadviseerd door het Zorginstituut Nederland. Wel zijn verzekeraars gehouden om de kwaliteit en toegankelijkheid van verzekerde zorg te borgen.

Protonenbehandeling in het buitenland is maar zeer beperkt een alternatief. Door alle problemen die een behandeling in het buitenland met zich meebrengt, krijgen op dit moment maar 50 van de 2.200 patiënten de behandeling die ze nodig hebben.

De kwaliteit en toegankelijkheid van protonentherapie kan alleen in voldoende mate gerealiseerd worden door het contracteren van protonentherapie in Nederland voor 2.200 patiënten. Het precieze aantal centra is daarbij van minder belang. Het besluit van ZN betekent echter dat zorgverzekeraars te kort schieten in hun zorgplicht. Dat is dat voor de patiëntenbeweging Levenmetkanker onacceptabel.

Lees ook: Zorgverzekeraar moet protonentherapie voor 2.200 patiënten vergoeden

Uit het persbericht Zorgverzekeraars Nederland d.d. 8 juli 2014:

"Zorgverzekeraars willen een stapsgewijze inkoop van protonentherapie, te beginnen met één centrum in Nederland. De keuze voor het centrum wordt gemaakt op basis van gezamenlijke, transparante en objectieve criteria. Zorgverzekeraars hebben de verantwoordelijkheid om de doelmatigheid in de zorg te verhogen. Door het contracteren van één protonencentrum in Nederland en het inkopen van protonentherapie in het buitenland, voldoen zorgverzekeraars aan hun zorgplicht, zonder de beheersing van de kosten uit het oog te verliezen. Zorgverzekeraars leggen hun voornemen eerst voor aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Het bouwen van een protonencentrum is een dure investering. Er bestaat grote onzekerheid over het aantal patiënten met een indicatie voor protonentherapie. In het buitenland hebben centra momenteel continuïteitsproblemen door het uitblijven van verwijzingen. Zorgverzekeraars vinden het daarom belangrijk voorzichtig te zijn met het contracteren van centra in Nederland. Wél vinden ze het van belang dat de zorg beschikbaar is voor hun verzekerden. Door tevens zorg in het buitenland te contracteren – waarvan verzekerden nu ook gebruik maken – is er voldoende zorg als dat nodig is."

Lees het volledige persbericht van Zorgverzekeraars Nederland

Datum: 9 juli 2014Deel via

Lees verder...

  1. 7 juli 2014 Zorgverzekeraar moet protonentherapie voor 2.200 patiënten vergoeden
    Lees verder
  2. 22 juni 2014 Arbeidsmarktpositie (ex-)kankerpatiënten op politieke agenda
    Lees verder
  3. 20 juni 2014 KWF-signalement ‘Toegankelijkheid van dure geneesmiddelen
    Lees verder