In maart 2017 heeft NFK onderzoek gedaan naar wat mensen geraakt door kanker en hun partners helpt om het onderwerp seksualiteit bespreekbaar te maken. In totaal hebben 2.657 mensen geraakt door kanker deelgenomen aan het onderzoek. Daarnaast hebben nog eens 230 partners een vragenlijst ingevuld over hun ervaringen.

“Toen ik in het ziekenhuis de vraag stelde of seks tijdens chemotherapie mocht, kreeg ik als antwoord dat ik dat waarschijnlijk toch niet zou willen. Meer konden ze me eigenlijk niet vertellen…”

In maart 2017 heeft de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) onderzoek gedaan naar wat mensen geraakt door kanker en hun partners helpt om het onderwerp seksualiteit bespreekbaar te maken. Dit als onderdeel van het project ‘Actiegerichte belangenbehartiging’, waarin kankerpatiëntenorganisaties (KPO’s) met elkaar samenwerken om themagebieden op de kaart te zetten die nu nog onderbelicht zijn. Met de resultaten van het onderzoek heeft NFK de website www.kankerenseks.nl ontwikkeld, die antwoord geeft op vragen die mensen kunnen hebben over dit onderwerp. Deze website helpt een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen geraakt door kanker en hun partners.

Het onderzoek is actief uitgezet door acht KPO’s, te weten: Belangengroep Multiple Endocriene Neoplasie (MEN), Borstkanker Vereniging Nederland (BVN), Leven met GIST, (Contactgroep GIST Nederland België), Longkanker Nederland, Olijf, Stichting Jongeren en Kanker (SJK), Stichting Zaadbalkanker en de Stomavereniging.

Wetenschappelijke publicatie