Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

Inbreng van patiëntperspectief bij wetenschappelijk onderzoek en richtlijnen

Wetenschappelijk onderzoek

Patiëntparticipatie kan plaatsvinden in alle fases van het onderzoek. Voor participatie voorafgaande aan het onderzoek is het mogelijk om mee te denken in een vroege fase, advies te geven op een concept onderzoeksvoorstel en naar aanleiding daarvan een steunbrief te schrijven. Hier beschrijven we onze werkwijze voor de advisering over onderzoeksaanvragen en patiënteninformatieformulieren (PIFs).

Procedure aanvraag patiëntparticipatie

 1. Vul het aanvraagformulier in. Door het invullen van het aanvraagformulier komt de vraag automatisch bij de juiste patiëntenorganisatie terecht. Bij generieke onderwerpen en bij aanvragen die meerdere patiëntenorganisaties betreft, is dat NFK. Bij aanvragen voor een specifieke patiëntenorganisatie, komt de aanvraag daar terecht. In dat geval kunnen de werkwijze of de geboden diensten verschillen van wat hier wordt beschreven.
 2. Indien gewenst of nodig is er telefonisch overleg met de hoofdonderzoeker (projectleider en/of principal investigator) om te kunnen komen tot een goede advisering.
 3. Als vertegenwoordigers van ten minste twee patiëntenorganisaties de PIF of onderzoeksaanvraag kunnen voorzien van advies, wordt er een overleg gepland voor de bespreking van de gezamenlijke input. Als er minder dan twee patiëntenorganisaties bereid worden gevonden, dan neemt NFK de aanvraag of PIF niet in behandeling;
 4. NFK verzamelt de adviezen van de ervaringsdeskundigen en legt die voor aan de onderzoekers (na ongeveer drie weken). NFK brengt hiervoor een bedrag van €500,- in rekening aan de onderzoekers.
 5. De onderzoekers worden gevraagd om schriftelijk op dit advies te reageren, en het zo mogelijk te verwerken in het onderzoeksvoorstel.
 6. Als de beoordelaars voldoende overtuigd zijn van het belang van het onderzoek en de veiligheid voor patiënten (zie het onderdeel “welke criteria hanteert NFK”), stuurt NFK een steunbrief toe. NFK stuurt dus alléén een volledige steunbrief toe als er advies is gegeven op de aanvraag. Anders kan er hoogstens een onderkenning van de relevantie worden verstrekt.

Overige uitgangspunten

 1. Alle stukken die bij de aanvraag worden meegestuurd, worden vertrouwelijk behandeld.
 2. Indien NFK van mening is dat onderzoek met soortgelijke doelstellingen al eerder is gedaan zullen onderzoekers daarop worden gewezen.
 3. De naam NFK of patiëntenorganisatie mag alleen worden vermeld op een onderzoeksaanvraag na schriftelijke toestemming.

Criteria voor het advies

 • Is de onderzoeksvraag relevant voor de doelgroep en voor de maatschappij?
 • Is het onderzoek haalbaar, wordt de inclusie van (voldoende) patiënten haalbaar geacht?
 • Hoe is het met de mogelijkheden voor implementatie van de resultaten, zijn de juiste partijen betrokken en worden de resultaten op een goede manier gedeeld?
 • Is de belasting voor de patiënt acceptabel? Zijn er nog tips te geven aan de onderzoeker(s)?
 • Is de onderzoeksopzet duidelijk beschreven?
 • Worden de patiëntenorganisaties / NFK op de juiste wijze genoemd in het voorstel? (Wanneer we als meer dan een steunende partij of adviserende partij worden opgenomen, dient de formulering altijd schriftelijk te worden goedgekeurd door de contactpersoon vanuit NFK/patiëntenorganisatie).
 • Is er (voldoende) budget opgenomen voor patiëntparticipatie?
  • Voor de advisering over een onderzoeksvoorstel vragen we €500,-. Bij herindiening van een aanvraag die we al eerder hebben gezien en de PIF behorende bij een aanvraag die we al hebben gezien, is dit niet van toepassing.
  • In het geval van betrokkenheid na goedkeuring van het onderzoek (bijvoorbeeld klankbord- of adviesgroep) dienen de tijd- en reiskosten van patiëntvertegenwoordigers te worden vergoed. Voor de vergoeding hiervan kun je het standpunt hierover van de Patiëntenfederatie Nederland (PFN) als uitgangspunt nemen. Het standpunt vind je op de website van PFN.
  • Is het onderzoek ook – indien van toepassing – aangemeld bij onderzoekbijkanker.nl?

Voor participatie tijdens het onderzoek is het belangrijk om samen goed te overleggen wat de meest geschikte vorm van patiëntparticipatie en welke mensen daar het beste bij passen. Als duidelijk is wat het beste past, zullen we proberen om hiervoor patiëntvertegenwoordigers te vinden.

Aanvraag patiëntparticipatie bij wetenschappelijk onderzoek

Om patiëntparticipatie bij wetenschappelijk onderzoek te kunnen organiseren hebben we informatie nodig van de onderzoekers. Deze informatie vragen we via een online formulier.

Om patiëntparticipatie bij wetenschappelijk onderzoek te kunnen realiseren is het belangrijk dat wij de aanvraag hiervoor op tijd ontvangen (uiterlijk drie weken voor de deadline voor indiening). Ook is het belangrijk dat er voor deze patiëntparticipatie budget wordt gereserveerd in de subsidieaanvraag. Via het onderstaande formulier kun je de aanvraag voor patiëntparticipatie indienen. Ook als de aanvraag bedoeld is voor een of meerdere specifieke patiëntenorganisaties binnen NFK, kan dit formulier worden gebruikt. Informatie verkregen uit wetenschappelijk onderzoek wordt vaak weer gebruikt bij het opstellen van nieuwe richtlijnen of bij de herziening van bestaande richtlijnen.

Meer informatie over patiëntparticipatie in wetenschappelijk onderzoek

Meer weten?
Neem contact op met Kim Holtzer.