Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

Belangenbehartiger Goed leven met kanker

Noor van Willegen

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Werkzaamheden van Noor

Als iemand de diagnose kanker krijgt, zet dat zijn/haar leven op z’n kop. Vaak van de ene op de andere dag, en vaak voor altijd. Ook als iemand geneest van kanker, blijft de ziekte op vele manieren invloed op iemands leven en dat van zijn naasten hebben.

Door kanker(behandelingen) kunnen mensen – soms blijvend - te maken krijgen met bijvoorbeeld vermoeidheid, lichamelijke klachten en/of gevoelens van somberheid of angst. Ook relaties, werk en zingeving kunnen door kanker in een ander daglicht komen te staan. Ook voor naasten zijn de gevolgen van kanker op hun (dagelijks) leven vaak groot.

Als belangenbehartiger binnen het programma ‘Goed leven met kanker’ zet ik mij om de gevolgen van kanker op het (dagelijks) leven van mensen zoveel mogelijk te beperken. Vanuit het programma doen we dit door de maatschappij meer bewust te maken van de (late) gevolgen van kanker, en door ervoor te zorgen dat mensen die leven met kanker beter worden geïnformeerd en ondersteund. Zo lobbyen we bijvoorbeeld voor meer aandacht voor de gevolgen van kanker(behandeling) voor werk, en voor betere aansluiting tussen formele en informele zorg.

Volg Noor op