Welkom ! 

Als contactgroep willen we iedereen die een hersentumor heeft, hun betrokkenen en nabestaanden de mogelijkheid bieden om kennis en ervaringen uit te wisselen via : 

  • de telefoon: Onze vrijwilligers bieden je altijd een luisterend oor en proberen iedereen zo goed mogelijk te helpen. Als ze niet bereikbaar zijn, bellen ze je zelf terug.(zie contact), 
  • internet:  Via internet zijn er al heel veel mogelijkheden om met elkaar in contact te komen en is al heel veel informatie beschikbaar om te delen. We hebben er voor gekozen om zoveel mogelijk gebruik te maken van  verwijzingen naar  bestaande mogelijkheden om met elkaar in contact te komen en informatie te verkrijgen( zie handige links)
  • onze bijeenkomsten:  We willen lotgenoten, betrokkenen en nabestaanden ook de mogelijkheid bieden om elkaar fysiek te ontmoeten. Voorafgaand aan en na afloop van een informatief gedeelte is er de mogelijkheid om samen een bakje koffie of thee te drinken, te lunchen en in de gespreksgroepen kennis en ervaringen te delen. Na afloop kun je nog even nakletsen onder genot van een drankje (zie activiteiten en hersentumor contactgroep) 


Door (h)erkenning van de gevolgen voor ons dagelijkse leven kunnen we ons aan elkaar spiegelen. Door elkaar te ondersteunen kunnen we van elkaar leren en onze ervaringskennis helpen te ontwikkelen, zodat we in verbondenheid elkaar een helpende hand kunnen bieden.


De  hersentumor contactgroep maakt deel uit van hersenletsel.nl, sinds 1 juli 2014 de grootste patiëntenvereniging voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. De vereniging is ontstaan uit een samenvoeging van de Afasie Vereniging Nederland (AVN), Cerebraal en De Nederlandse CVA-vereniging.  Zij behartigt de belangen van alle mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten door informatie te geven, door samen te werken om de zorg aan mensen met NAH te verbeteren, door bijeenkomsten te organiseren in de regio en in het land en door gevraagd en ongevraagd advies te geven over nieuwe wet- en regelgeving die invloed hebben op de positie van mensen met NAH en hun leven.