De Stichting voor Patiënten met maag- en slokdarmkanker (SPKS) biedt een netwerkorganisatie voor kankerpatiënten, hun partners en naaste omgeving. De stichting brengt lotgenoten met elkaar in contact en behartigt hun belangen. Daarnaast geeft SPKS voorlichting en bevordert zij wetenschappelijk onderzoek.

Belangenbehartiging bij maag- en slokdarmkanker

SPKS houdt zich verder bezig met collectieve belangenbehartiging van mensen met maag- en slokdarmkanker. Er wordt contact onderhouden met organisaties waar patiënten mee te maken krijgen: ziekenhuizen, verzekeraars, onderzoeksinstituten en dergelijke. SPKS draagt vanuit patiëntperspectief bij aan belangrijke discussies en besluitvorming. Ook doet SPKS, vaak samen met andere instanties, onderzoek naar bijvoorbeeld patiëntervaringen.

Informatie en voorlichting

Er is ontzettend veel informatie over kanker beschikbaar. En samen hebben we een enorme hoeveelheid aan ervaringskennis. Al deze kennis en informatie wordt door SPKS verzameld en beschikbaar gesteld, bijvoorbeeld op de website. Hier is ook het laatste nieuws op gebied van kanker te lezen. Daarnaast worden er folders over maag- en slokdarmkanker uitgegeven, die in principe in ieder ziekenhuis aanwezig zijn, en het magazine Doorgang wordt een aantal keer per jaar gepubliceerd. Ook is er elk jaar een landelijke contactdag met interessante lezingen van deskundigen.

Lotgenotencontact

Tenslotte stimuleert de stichting contact tussen lotgenoten. Uit onderzoek is gebleken dat veel mensen tijdens en na de behandeling behoefte hebben aan contact met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Ervaringen uitwisselen, delen van angsten, onzekerheden en verdriet kan een steuntje in de rug geven. Daarom biedt SPKS telefonisch en digitaal lotgenotencontact. Zowel patiënten als hun naasten kunnen hier terecht voor een luisterend oor. Ook de landelijke contactdag is een uitstekend moment om ervaringen uit te wisselen.