• Slider

Klachtenregeling

NFK doet haar uiterste best om iedereen zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken verkeerd gaan of niet lopen zoals afgesproken. Als dit het geval is, vernemen we dat graag. Van fouten kun je als organisatie immers leren.

Soms is een goed gesprek voldoende om onvrede weg te nemen. Als dit niet afdoende is, hebben we een klachtenprocedure, zodat men de kans heeft de klacht breder in de organisatie kenbaar te maken. Als men een klacht heeft, dan handelt men bij voorkeur als volgt.

1. Bespreek de klacht met de direct betrokkene(n)
Probeer met argumenten de klacht te bespreken met diegene die bij de klacht betrokken is. Wellicht komen we er samen op een goede manier uit.

2. Stuur de klacht per e-mail
Als dit niet lukt, dan kunt u uw klacht per e-mail richten aan: directiesecretariaat@nfk.nl. We registreren elke klacht als volgt:

  • de datum waarop de klacht binnenkomt
  • op welke manier de klacht binnenkomt (schriftelijk, telefonisch, per e-mail).
  • naam, adres, huisnummer, postcode, plaats en telefoonnummer van de klager.
  • type klacht.
  • omschrijving van de actie die NFK onderneemt naar aanleiding van de klacht.
  • naam van de medewerker die de klacht behandelt.
  • datum waarop de klacht is afgehandeld.

NFK beantwoordt de klacht zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 30 werkdagen. Lukt dit niet, dan informeren we de klager hierover.

We registreren alle klachten op een klachtenformulier en verzamelen deze in een klachtenmap. NFK gebruikt de klachten om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.

Als de klager ontevreden is over de wijze waarop de klacht is afgehandeld, kan hij schriftelijk bij de centrale klachtencommissie van NFK in beroep gaan. Het klachtenformulier, evenals nadere informatie over de procedure kan men krijgen via het directiesecretariaat@nfk.nl of via telefoon 030 - 291 60 90.