Leonore Biegstraaten
Leonore Biegstraaten Programma specialist Transparante oncologische netwerkzorg Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 06 12 96 00 09 l.biegstraaten@nfk.nl

Werkzaamheden van Leonore

Ziekenhuizen werken steeds meer samen in oncologische netwerken, waarbij zij per kankersoort samenwerkingsafspraken maken. Als patiëntenorganisaties van mensen met kanker vinden we dat een goede ontwikkeling, mits dit leidt tot de garantie op expertzorg, de garantie op de beste zorg voor álle mensen met kanker. Als programmaspecialist heb ik als doel dat patiënten weten welke ziekenhuizen de specifieke expertise hebben voor hun vorm van kanker en hun persoonlijke situatie zodat ze zelf kunnen kiezen en samen kunnen beslissen.