Mariët Bouwmeester
Mariët Bouwmeester Vrijwilligerscoördinator Patiëntenplatform Zeldzame Kankers maandag, dinsdag en donderdag m.bouwmeester@nfk.nl

Werkzaamheden van Mariët

Als vrijwilligers coördinator en belangenbehartiger zet ik me in voor de belangen van patiënten met een zeldzame vorm van kanker. Namens het Patiëntenplatform Zeldzame Kankers (PZK) zet ik me samen met de aangesloten kankerpatiëntenorganisaties in om de kwaliteit van zorg en leven te verbeteren.

Het platform biedt momenteel plek aan vijftien kankerpatiënten doelgroepen en werkt met een verscheidenheid aan vrijwilligers. De motivatie om vrijwilliger te worden, ligt in eerste instantie bij het iets willen betekenen voor de eigen groep. Afhankelijk van interesse, beschikbaarheid en expertise zijn er vele mogelijkheden beschikbaar om je in te zetten. Van lotgenotencontact tot belangenbehartiging, er is altijd een mogelijkheid om periodiek of incidenteel een bijdrage te leveren.

PZK is waar patiëntgroepen een plek krijgen waar zij lotgenoten kunnen ontmoeten en zorg kunnen dragen voor betere informatievoorziening. Samen met 45 enthousiaste vrijwilligers zorgen we ervoor dat we verschil kunnen maken voor de aangesloten groepen en de patiënt met zeldzame kanker in het algemeen.

“Dum Vivimus Vivamus... laat ons het leven werkelijk leven, zolang wij leven”