• Slider

Partners

NFK werkt nauw samen met vele partners, zoals KWF Kankerbestrijding, IKNL en PGOsupport.

KWF Kankerbestrijding
Logo KWFMinder mensen met kanker, meer mensen die genezen en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatienten. Dat is het doel van KWF Kankerbestrijding. Daarvoor financiert en faciliteert de organisatie wetenschappelijk onderzoek, beïnvloedt ze het beleid van overheid, zorgsector en bedrijfsleven, en deelt ze kennis over kanker en de behandeling ervan. Onderzoek toont namelijk aan dat ongezonde leefgewoonten een belangrijke oorzaak zijn van kanker. Het werk van KWF gebeurt met behulp van fondsen die geworven worden door vele vrijwillers bij vele donateurs.

IKNL
Logo IKNLIntegraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is het kennis- en kwaliteitsinstituut voor professionals en bestuurders in de oncologische en palliatieve zorg. Het doel van de organisatie is de continue verbetering van de genoemde zorg. Daarvoor worden preventie, diagnose, behandeling, nazorg en palliatieve zorg als een keten benaderd waarin de patiënt centraal staat. Producten en diensten worden ontwikkeld voor zowel de inhoud als de organisatie van de zorg binnen en tussen zorginstellingen. Daarnaast draagt IKNL nationaal en internationaal bij aan de beleidsvorming op het gebied van oncologische en palliatieve zorg. 

IKNL richt zich op professionals, onderzoekers en besturen van zorginstellingen en op zorgverzekeraars, wetenschappelijke verenigingen en koepelorganisaties in de zorg. IKNL wordt hoofdzakelijk gesubsidieerd door het ministerie van VWS.

PGOsupport
Logo PGO SupportPGOsupport is een onafhankelijke netwerkorganisatie voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties die landelijk werken. Deze organisaties krijgen advies en ondersteuning bij initiatieven die hun positie versterken. Zowel bij organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering, als bij kwaliteit van zorg. PGOsupport is een onafhankelijke stichting, opgericht in 2008 en gefinancierd uit een projectsubsidie van het ministerie van VWS.

De vier vormen van ondersteuning zijn:

  • Academie, met cursussen en themabijeenkomsten
  • Consult, met kennis en advies
  • Kwaliteit, met maatwerkondersteuning
  • Website, met een kennisbank en toolkits.