• Slider

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van de patiëntenbeweging NFK, KvK-nummer 40537545.

De vereniging respecteert de privacy van al haar contacten en de gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de door jou verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. De vereniging is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites die via een link met deze website bereikbaar zijn. 

We willen je informeren over de verwerking van je persoonsgegevens

NFK is afhankelijk van je bijdrage bij het verwezenlijken van onze doelen: betere informatievoorziening, belangenbehartiging en patiëntenparticipatie voor (ex-)kankerpatiënten. Of je dit nu doet door mee te werken aan onderzoek, een campagne te delen of een (online) petitie tekenen: alle hulp is van harte welkom en onmisbaar voor het bereiken van onze missie.

Wij zijn verantwoordelijk voor je persoonsgegevens

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. We gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met je persoonsgegevens. Er zijn door ons beveiligingsmaatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of diefstal. En we verwijderen gegevens wanneer we deze niet meer nodig hebben.

Je gegevens kunnen ook gebruikt worden om je te informeren met nieuwsbrieven of anderszins te informeren over diensten van derden die het onderwerp van onze vereniging betreffen. Je mailadres zal daarvoor alleen gebruikt worden als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven. Je kunt het ontvangen van die informatie altijd stopzetten op de in de mailings aangegeven methode.

Je persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door de vereniging. Wij verstrekken gegevens niet aan derden tenzij wij daartoe verplicht zijn door de wet of een rechterlijke uitspraak, als je toestemming hebt gegeven voor die verstrekking of de verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen jou en onze vereniging/stichting.

De momenten waarop we je persoonsgegevens ontvangen

Voor onze onderzoeken zijn wij onder meer afhankelijk van mensen die hier (vrijwillig) aan willen meewerken. Maar ook van donateurs, bij het doen van een gift aan NFK worden je naam, adres en rekeningnummer verwerkt. Deze gegevens zijn nodig voor het registreren en verwerken van je gift.

Hiernaast kunnen wij gegevens verwerken die je online met ons deelt. Denk bijvoorbeeld aan het tekenen van een petitie, meewerken aan onderzoek, en je gegevens (zoals je woonplaats) die zijn af te leiden van social media. Hierdoor kunnen we je gerichte en relevante informatie aanbieden of kunnen we kijken wie er in een bepaalde regio belangstelling heeft voor NFK en/of haar campagnes. Alleen nadat je hier zelf uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven aan ons. Ons Privacy Statement heeft betrekking op NFK en alle door ons beheerde websites

We gebruiken je persoonsgegevens voor het behalen van onze missie

Wij gebruiken je persoonsgegevens omdat het nodig is voor het verspreiden van onze boodschap om de levens van (ex-)kankerpatiënten aangenamer te maken. Ook kunnen we je gegevens gebruiken zodat wij onze dienstverlening kunnen optimaliseren én onze boodschap verder kunnen verspreiden. Soms bewaren we ook gegevens omdat dat moet vanwege (wettelijke) financiële en fiscale verplichtingen.

We verwerken alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor het kunnen verwerken van giften of die bijdragen aan het realiseren van onze missie. Concreet gezegd verwerken we je persoonsgegevens zodat we onder andere:

 • Je kunnen informeren over nieuwe campagnes of een oproep om mee te werken aan onderzoek
 • Kunnen bijhouden wie we wel én niet mogen benaderen voor onze campagnes.
 • Onze financiële administratie kunnen beheren en zodat we kunnen voldoen aan financiële en fiscale (wettelijke) verplichtingen.
 • De kwaliteit van onze dienstverlening kunnen testen en verbeteren, zoals het verkrijgen van inzicht in het functioneren van onze service en website(s).
 • Onderzoeken kunnen uitvoeren, zodat we onze diensten meer kunnen afstemmen op de behoeften van onze relaties.
 • Webstatistieken kunnen bijhouden en het delen via social media kunnen faciliteren.Kunnen registreren wie er heeft getekend voor een petitie.
 • Eventuele geschillen kunnen behandelen.
 • Interne en externe controle kunnen (laten) uitoefenen op onze diensten.

Om je te kunnen informeren over nieuwe campagnes en je te kunnen vragen om mee te werken aan een onderzoek maakt NFK gebruik van je e-mailadres, tevens om je te bereiken via social media kanalen, zoals Facebook. Dit doen we alleen als je toestemming hebt gegeven voor het gebruik van je emailadres. Wil je dit niet, dan kan je dit altijd bij ons aangeven en je uitschrijven zonder lastige procedures.

Wij gebruiken je gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven genoemd

NFK verkoopt je persoonsgegevens niet aan derde partijen. Wel delen we soms persoonsgegevens binnen samenwerkingsverbanden als dat nodig is voor het uitvoeren van onze missie. Daarnaast maken we in bepaalde gevallen gebruik van IT-systemen van leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot het systeem waarop je persoonsgegevens worden verwerkt.

In alle gevallen zorgen wij ervoor dat deze derde partijen voldoen aan voldoende waarborgen op het gebied van privacy en beveiliging.

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is. In dat geval worden je gegevens zeven jaar bewaard. Na afloop van deze termijn zorgen wij ervoor dat je persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd.

Je hebt verschillende rechten als het gaat om je persoonsgegevens

 1. Je hebt het recht om een verzoek te doen tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens.
 2. Je hebt het recht van verzet. Dit betekent dat je je kunt verzetten tegen het gebruik door NFK van je gegevens voor charitatieve doeleinden. 
 3. Je hebt altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen over het gebruik van persoonsgegevens door NFK in algemene zin, zowel bij NFK als bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Je kunt je uitschrijven voor campagnes en nieuwsbrieven

Als je een gift hebt gedaan of mee hebt gedaan aan onderzoek dan kan je adres, e-mailadres door ons worden gebruikt zodat we je kunnen informeren over onze nieuwe campagnes. In iedere e-mail hebben we een mogelijkheid opgenomen om je uit te schrijven tegen deze vorm van communicatie. Je kunt ook een e-mail sturen naar secretariaat@nfk.nl om je uit te schrijven.

Op onze websites staan links naar websites van derden

Op onze website staan meerdere links naar websites van derde partijen. Wij willen je adviseren het Privacy Statement te lezen van de website die je via onze website bezoekt. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop websites van derde partijen omgaan met je persoonsgegevens.

>Cookie Statement

NFK gebruikt cookies op haar websites

NFK maakt op al door haar beheerde website(s) gebruik van cookies. Een cookie is een bestandje dat op je computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. Met behulp van een cookie kunnen we bijvoorbeeld het gebruik van de site voor jou gemakkelijker te maken, de kwaliteit van onze website testen, je gericht advertenties van onze campagnes laten zien of het mogelijk maken om een webpagina via social media te delen.

Wij maken op onze website(s) gebruik van functionele, analytische en advertising cookies. Hieronder wordt per categorie uitgelegd wat deze inhouden en waarvoor we deze informatie gebruiken:

Functionele cookies worden ingezet om de werking van onze website te optimaliseren. Zo worden ze bijvoorbeeld gebruikt voor het correct functioneren van formulieren op onze website(s).

Analytische cookies worden door NFK gebruikt om de kwaliteit en de effectiviteit van de website(s) te kunnen testen en te optimaliseren.

Advertising cookies maken het mogelijk om jou bepaalde relevante advertenties voor onze campagnes te laten zien.

Social media cookies maken handige extra’s mogelijk. Het gaat dan om bijvoorbeeld om de ‘like’-knop van Facebook of de mogelijkheid om iets via Twitter te delen. Door deze cookies ‘weet’ de website die je bekijkt of je bij Google, Facebook of Twitter bent ingelogd.

Hoe lang blijven de cookies op mijn computer, tablet of telefoon staan?

Functionele cookies worden na je bezoek van onze website(s) weer gewist. Analytische en advertising cookies worden niet automatisch gewist. Je zult ze dus zelf moeten verwijderen.

Vragen

Heb jij vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement of over hoe NFK omgaat met persoonsgegevens, dan kun je deze vragen richten aan: 

secretariaat@nfk.nl (bereikbaar tijdens kantooruren)

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig ons Privacy Statement voor mogelijke wijzingen in ons beleid.