• Slider

Visie kankerpatiëntenorganisaties

Foto van plant

In de komende kabinetsformatie zal het subsidiebeleid van PG organisaties door het ministerie van VWS worden herijkt. Daarom worden in het zorgveld visies geformuleerd. Zo ook heeft NFK haar eigen specifieke visie op de ontwikkelingen voor de (kanker)patiëntenorganisaties duidelijk geformuleerd.

Lees meer: Toekomstvisie 2021 van NFK.