• Slider

Doe een gift (ANBI-status)

Ongeveer dertig procent van de Nederlandse bevolking sterft uiteindelijk aan kanker of leeft met de gevolgen van deze ziekte. Doe een gift aan NFK en help ons de belangen te behartigen van mensen geraakt door kanker. Uw donatie maakt verschil.

Doneer
Doneren is mogelijk door het gewenste bedrag over te maken op gironummer: NL86 INGB 0007 0705 48. Bij voorbaat dank voor uw steun.

Meer weten over ons werk? Lees over onze campagnes.

Geven na het leven
Men kan NFK steunen door een nalatenschap aan de kankerpatiëntenbeweging toe te wijzen. Wij zorgen ervoor dat de bijdrage wordt besteed aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg en leven van mensen geraakt door kanker.

Gift aftrekbaar
U kunt de gift aftrekken van de inkomsten- of vennootschapbelasting, binnen de daarvoor geldende regels, omdat NFK een ANBI-statusheeft. De Belastingdienst erkent ons als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

In het kader van de transparantie publiceert NFK Initiates file downloaddeze gegevens.