Innovatieve geneesmiddelen

NFK heeft op verschillende manieren impact op het gebied van toegang tot innovatieve geneesmiddelen. Door onze aanwezigheid tijdens alle belangrijke landelijke overleggen, werken we aan voortdurende beïnvloeding van beleid. In het veld wordt NFK gezien als dé expert op het gebied van het inbrengen van het perspectief van de patiënt op dit dossier. We worden daarom vaak gevraagd om input te geven en verkondigen onze mening met regelmaat op congressen en bijeenkomsten. We krijgen inzicht in wat mensen met kanker vinden door signalen vanuit onze kankerpatiëntenorganisaties, maar ook door eigen onderzoek.

Resultaten