Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

Een overlijdensrisicoverzekering is een verzekering die je kunt afsluiten bij bijvoorbeeld de aankoop van een huis. Deze verzekering keert bij jouw overlijden een vooraf afgesproken bedrag uit aan je partner of andere naasten. Met dit bedrag kan bijvoorbeeld een deel van de hypotheek worden afgelost, zodat je partner of naaste toch in jullie huis kan blijven wonen. De hoogte van het bedrag en de looptijd (meestal tien tot dertig jaar) kun je zelf bepalen. Een overlijdensrisicoverzekering valt onder de levensverzekeringen.

Gezondheidsverklaring

Als je een overlijdensrisicoverzekering aanvraagt, moet je altijd een gezondheidsverklaring invullen. Op basis van deze verklaring beoordeelt de verzekeraar of je de verzekering kunt afsluiten, en onder welke aanvullende voorwaarden. In de gezondheidsverklaring staan vragen over lichamelijke of geestelijke klachten, aandoeningen of ziektes en het bezoek aan artsen. De medisch adviseur van een verzekeraar maakt op basis van de antwoorden een inschatting hoe groot de kans is dat je eerder komt te overlijden dan verwacht. Het is belangrijk dat je de gezondheidsverklaring naar waarheid invult. Het geven van verkeerde antwoorden (ook zonder opzet) kan grote gevolgen hebben: de verzekeraar kan dan geen goede risico-inschatting maken. Uiteindelijk kan het leiden tot het verlagen of niet uitkeren van een verzekering. Als je in aanmerking komt voor de schone lei-regeling, hoef je in de gezondheidsverklaring niet te vermelden dat je kanker hebt gehad. Kijk hier hoe het invullen van de gezondheidsverklaring werkt.

Tip: Maak altijd een kopie van de door jou ingestuurde gezondheidsverklaring

Overlijdensrisicoverzekering aanvragen als ex-kankerpatiënt

Voor ex-kankerpatiënten is het moeilijker om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Het feit dat je kanker hebt gehad kan een reden zijn om je aanvraag af te wijzen of bijvoorbeeld een hogere premie te vragen. Vanaf 1 januari 2021 gelden er voor verzekeraars regels hoe ze moeten omgaan met aanvragers met een verleden met kanker. Dit heet de schone lei-regeling.