De zorgverzekering vergoedt de kosten van je medische behandeling(-en). Iedereen is verplicht om hiervoor een basisverzekering af te sluiten. Daar bovenop kun je één of meer aanvullende verzekeringen afsluiten. Bijvoorbeeld voor de kosten van de tandarts of voor (extra) fysiotherapie. Eén keer per jaar kun je je zorgverzekering wijzigen of overstappen naar een andere zorgverzekeraar.

NFK vindt het belangrijk dat patiënten een goede en betaalbare zorgverzekering hebben die het beste bij hen past. We bieden je graag wat handvatten waarmee je zelf kunt bepalen of het zinvol voor jou is om je zorgverzekering te wijzigen of naar een nieuwe verzekeraar over te stappen. Waar moet je op letten als kankerpatiënt?

Belangrijk: de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld, maar let op! Wat voor jou de beste verzekering is hangt echter af van veel factoren, zoals jouw persoonlijke situatie. Je kunt aan de informatie op deze pagina daarom géén rechten aan ontlenen. Check altijd bij de verzekeraar de specifieke voorwaarden en stel vragen als je twijfelt. Zeg een lopende verzekering nooit op voordat je zeker weet óf en hoe je voor een nieuwe verzekering wordt geaccepteerd.

Basisverzekering, acceptatieplicht en eigen risico

Als je in Nederland woont of werkt ben je verplicht om een basisverzekering voor zorgkosten af te sluiten. Je bent niet automatisch verzekerd. Je moet dus zelf actief een verzekering afsluiten. Je mag daarbij wel zelf kiezen bij welke verzekeraar je deze basisverzekering afsluit.

De basisverzekering dekt de kosten van de zorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. Welke zorg via de basisverzekering verzekerd is, wordt ieder jaar door de overheid bepaald en is voor iedereen gelijk. Bijna alle zorg voor kanker zit in het basispakket. Wie jouw zorg mag leveren of hoe jouw zorgkosten worden vergoed hangt af van het soort basisverzekering dat je afsluit.

Voor de meeste zorg in het basispakket geldt het verplicht eigen risico. Dat betekent in 2023 dat je de eerste 385 euro van de kosten die je in een jaar maakt zelf moet betalen. Het maakt niet uit of dit is voor een controle in het ziekenhuis, medicijnen of bijvoorbeeld een pruik. Sommige zorgkosten, zoals het bezoek aan de huisarts, zijn uitgezonderd van het eigen risico. Bovenop het verplichte eigen risico kun je ook zelf kiezen voor een hoger eigen risico. Kies je vrijwillig voor een hoger eigen risico dan betaal je minder premie aan je zorgverzekeraar.

Soorten basisverzekering

Ondanks dat het basispakket voor de zorg voor iedereen gelijk is, zijn er toch verschillende soorten basisverzekering waarvoor je kunt kiezen. De soort verzekering bepaalt wie de zorg die jij nodig hebt mag leveren en hoe deze wordt vergoed.

Er zijn vier soorten basisverzekeringen:

 • Restitutie:
  Je hebt volledig vrije zorgkeuze: je hoeft dus geen rekening te houden met welke zorgverleners jouw verzekeraar een contract heeft. Heeft jouw zorgverlener een contract met jouw verzekeraar, dan gaat de rekening direct naar de verzekeraar. Is er geen contract, dan schiet jezelf meestal de kosten eerst voor en declareer je die daarna bij de zorgverzekering. Hele grote bedragen hoef je nooit zelf eerst voor te schieten.
 • Combinatiepolis:
  Dit is een variant op de restitutiepolis. Je bent vrij in je zorgkeuze, maar kies je een zorgverlener die niet door je zorgverzekeraar is gecontracteerd, dan worden de kosten tot een bepaald maximum vergoed. Dit maximum kan per verzekeraar verschillen.
 • Naturapolis:
  De verzekeraar vergoedt (binnen de algemene kaders van de basisverzekering) alleen de kosten van zorgverleners waarmee een contract is afgesloten. Ga je naar een zorgverlener waarmee jouw verzekeraar géén contract heeft, dan moet je een deel van de kosten zelf betalen. Over het algemeen is er een groot aanbod van gecontracteerde zorgverleners binnen een naturapolis.
 • Budgetpolis:
  De budgetpolis komt overeen met de naturapolis. De verzekeraar biedt binnen de budgetpolis maar een zeer beperkte keuze uit gecontracteerde zorgverleners. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener dan betaal je een deel van de kosten zelf.

Deze vier varianten zijn ook van toepassing op de aanvullende verzekering.

Acceptatieplicht

Iedere zorgverzekeraar is verplicht om je zonder voorwaarden of beperkingen te accepteren voor de basisverzekering. Voor aanvullende verzekeringen geldt dat de verzekeraar wel voorwaarden mag stellen en niet verplicht is je te accepteren. Of en in welke mate een verzekeraar een medische selectie hanteert voor een aanvullende verzekering verschilt per verzekeraar.

Aanvullende zorg

Als kankerpatiënt heb je doorgaans meer zorg nodig. Dat bepaalt uiteraard mee of, naast de verplichte basisverzekering, het afsluiten van een aanvullende verzekering handig of verstandig is. Voor behandelingen van bijvoorbeeld een fysiotherapeut, psycholoog, tandarts of oncologische revalidatie kan een aanvullende verzekering verstandig zijn. Je bepaalt zelf of je een aanvullende verzekering nodig vindt. Een aanvullende verzekering is in ieder geval geen verplichting.

De basisverzekering en aanvullende verzekering(-en) hoeven niet bij dezelfde verzekeraar te worden afgesloten. Om praktische redenen is dit vaak wel verstandig. Bovendien betaal je vaak een aanzienlijk hogere premie voor die aanvullende verzekering als je die niet combineert met een basisverzekering bij dezelfde verzekeraar.

Medische selectie voor aanvullende verzekering

Anders dan bij de basisverzekering, hoeft een verzekeraar niet iedereen tot een aanvullende verzekering toe te laten. Vaak wordt aan toelating aanvullende voorwaarden in de vorm van een medische selectie gesteld. Dit betekent dat een medisch adviseur op basis van je gezondheidsverleden moet beoordelen of je wordt geaccepteerd voor de verzekering. Als (ex-)kankerpatiënt is het dus belangrijk tijdig een aanvraag voor een nieuwe zorgverzekering te starten in verband met deze procedure. Zeg je lopende verzekering dus niet op voordat je zeker weet dat een nieuwe verzekering je accepteert.

Polisvoorwaarden

Bovendien is het voor kankerpatiënten raadzaam de polisvoorwaarden van de zorgverzekering goed door te nemen. Alleen daar staat de meest uitgebreide en ook de juiste informatie over waarvoor je bent verzekerd, welke voorwaarden er gelden en wat er wel, niet of maar gedeeltelijk wordt vergoedt. Op de Zorgverzekeringskaart kun je voor iedere verzekering de polisvoorwaarden makkelijk vinden. Zorgverzekeraars geven hier uitleg over hun basis- en aanvullende verzekeringen en over de polisvoorwaarden. Bij aanvullende verzekeringen staat bijvoorbeeld ook aangegeven of er een medische selectieprocedure of wachttijd van toepassing is.

Zorgplafond

Sommige ziekenhuizen en zorgverzekeraars maken vooraf afspraken over hoeveel zorg zij mogen verlenen. Dat kunnen afspraken zijn over het maximum aantal behandelingen of het maximumbedrag dat door de zorgverlener in een kalenderjaar mag worden gedeclareerd bij die verzekeraar. Als deze zorgafspraken bereikt zijn is het zogenoemde zorgplafond bereikt. Het ziekenhuis krijgt dan geen vergoeding meer van de zorgverzekeraar voor de gevraagde behandeling.

Heb je een restitutiepolis, dan kun je – ook als het zorgplafond is bereikt - vaak nog wel bij de zorgverlener terecht. Maar check dit altijd vooraf bij je zorgverzekeraar.

Op de website van een zorgverzekeraar kun je per gecontracteerde zorgaanbieder niet alleen zien of er met deze een zorgplafond is afgesproken, maar ook of dit plafond al is bereikt of wanneer dit wordt verwacht. Een zorgverzekeraar is verplicht deze informatie te verstrekken.

Overstappen of blijven?

Als je onderzoekt of het wijzigen van je bestaande verzekering of overstappen naar een nieuwe verzekeraar voor jou een optie is, is de Zorgverzekeringsvergelijker van de Consumentenbond een handige hulp. Om een goede vergelijking te maken vraagt deze online-tool eerst naar een aantal persoonlijke zaken, daarna kies je zelf de hoogte van het vrijwillig eigen risico en voor welke zorg je aanvullend verzekerd zou willen zijn. Op basis van deze voorkeuren toont de Zorgverzekeringsvergelijker dan de zorgverzekeringen die aan jouw wensen voldoen. Let op: voor aanvullende verzekeringen geldt vaak een medische acceptatie. Check daarom altijd goed wat de acceptatievoorwaarden zijn en zeg een lopende verzekering nooit (definitief) op zonder zekerheid over je acceptatie voor de nieuwe verzekering.

De digitale Informatiegids Zorgverzekering van de Patiëntenfederatie Nederland helpt je om alles rondom zorgverzekeringen en vergoedingen te begrijpen. Het lezen van deze informatiegids is ook een aanrader als je niet overweegt om je verzekering te wijzigen of over te stappen.

Een poliswijziging doorvoeren of een bestaande verzekering opzeggen, kan vanaf half november 2022 tot en met 31 december 2022. Uiterlijk 31 januari 2023 moet je je nieuwe zorgverzekering hebben afgesloten. Maar let op: zeg je lopende verzekering nooit (definitief) op als je niet weet of en hoe je voor een nieuwe polis wordt geaccepteerd.

Tussentijds overstappen (dus zonder opzegging vóór 1 januari), kan alleen in een zeer beperkt aantal gevallen. Bijvoorbeeld als je 18 jaar wordt of als je gaat scheiden en samen met je partner op 1 polis stond. Sommige verzekeraars staan onder strikte voorwaarden toe om een afgesloten polis gedurende het jaar nog eenmalig aan te passen.

Oriënteer je goed en begin op tijd

Als je met ingang van het nieuwe jaar iets aan je lopende polis wilt wijzigen of als je wilt overstappen, maar niet zeker weet of je geaccepteerd wordt in verband met je medische verleden, is het handig om in ieder geval op tijd een nieuwe verzekering aan te vragen.

Kijk goed naar de polisvoorwaarden en neem desnoods contact op met een verzekeraar om na te vragen welke behandelingen en/of hulpmiddelen wel of niet aanvullend worden verzekerd. Ook als je niets aan je zorgverzekering wilt veranderen, is het belangrijk het aanbod voor de nieuwe premie van 2023 goed te bekijken. De zorgverzekeraar kan namelijk de vergoedingen en de premie aangepast hebben. Een goede voorbereiding is het halve werk en zo zorg je ervoor dat je niet voor verrassingen en onverwachte hoge zorgkosten in 2023 komt te staan.

Let op: Je huidige verzekeraar stuurt je op basis van je lopende polis uiterlijk half november een polis voor het nieuwe jaar. Als je vóór 1 januari van het nieuwe jaar niets doet, dan ben je op basis van deze polis in het nieuwe jaar verzekerd.

Disclaimer:
Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is NFK niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hier aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze site kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. We raden je aan om, voordat je handelt op basis van de geboden informatie, eerst bij de zorgverzekeraar te controleren of deze juist is en naar de van toepassing zijnde voorwaarden te vragen.