Vast aanspreekpunt

In totaal namen in mei 2018 ruim 4300 (ex-)kankerpatiënten deel aan landelijk onderzoek van NFK. Hieruit blijkt dat mensen die kanker hebben (gehad) groot belang hechten aan een vast aanspreekpunt in het ziekenhuis, maar dat dit voor een aanzienlijk deel nog onvoldoende geregeld is. Een kwart van deze mensen heeft zelfs helemaal geen vast aanspreekpunt. Ook ontvangt bijna een derde geen informatie over ondersteuning bij het omgaan met de ziekte, behandeling en/of gevolgen daarvan.

NFK vindt dat iedereen recht heeft op een vast aanspreekpunt. We vragen daarom landelijk aandacht voor de uitkomsten van dit onderzoek, zodat mensen die kanker hebben (gehad) weten wat zij van ziekenhuizen mogen verwachten als het gaat om het vaste aanspreekpunt en informatievoorziening over ondersteuning.

Meer betekenisvolle keuze-informatie

We zijn nog niet tevreden over de huidige mate van transparantie. We vragen via het realiseren van betekenisvolle keuze-informatie of ziekenhuizen op vrijwillige basis meer informatie met ons willen delen. We leverden in 2017 een bijdrage aan overleggen voor 12 oncologische indicatorensets met medisch specialisten en zorgverzekeraars: er zijn meer dan 50 wensen vanuit patiëntperspectief ingediend.