Als jouw huisarts het vermoeden heeft dat je kanker hebt, bijvoorbeeld door klachten of na een uitslag van een (bevolkings)onderzoek, dan stuurt de huisarts je door voor (verder) onderzoek. Meestal is dit een ziekenhuis bij jou in de buurt. Misschien heb je zelf al een voorkeur voor een bepaald ziekenhuis.

Na het onderzoek en bij de diagnose ‘kanker’, bespreekt de arts in het ziekenhuis de uitkomsten en behandelopties met jou. Vaak start dit ziekenhuis ook de behandeling. Soms wordt je verwezen naar een ander ziekenhuis.

Hoe werkt een second opinion?

Twijfel je over de diagnose of over de voorgestelde behandeling van je arts? Je hebt altijd recht op een second opinion in een ander ziekenhuis of bij een andere specialist. Second opinion betekent ‘tweede mening’. Bij een second opinion raadpleeg je een andere dokter nadat jouw eigen arts een diagnose heeft gesteld of een behandeling heeft voorgesteld. Hoe werkt een second opinion en waar moet je op letten? Dat lees je hier.

Soorten ziekenhuizen

Het is goed een afweging te maken of het ziekenhuis waar de diagnose is gesteld gespecialiseerd is in jouw kankersoort, ervaring heeft met het stadium van je aandoening of met jouw leeftijd. Ziekenhuizen verschillen. Er zijn verschillende soorten ziekenhuizen in Nederland. Ziekenhuizen verschillen ook onderling in de mate van specialisatie en de zorg rondom kanker.

Er zijn in Nederland vier soorten ziekenhuizen voor kankerzorg.

  • * Academische ziekenhuizen / universitair medische centra
  • * Categorale ziekenhuizen
  • * Topklinische ziekenhuizen
  • * Algemene Ziekenhuizen

Deze ziekenhuizen verschillen ruwweg in de zorg die zij aanbieden, zoals basiszorg of complexe zorg. Ziekenhuizen verschillen ook in de mate waarin ze voorop lopen in ontwikkelingen of mee doen met wetenschappelijk onderzoek. Bij het zoeken naar een ziekenhuis is het daarom goed om te weten in welk soort ziekenhuis je zit of naar wat voor soort ziekenhuis je bent doorgestuurd.