Een ziekenhuis kiezen bij kanker: wat vind jij belangrijk?

In november deden we een onderzoek onder 7376 (ex-)kankerpatiënten naar hun ervaringen bij de keuze voor een ziekenhuis: 'Een ziekenhuis kiezen bij kanker: wat vind jij belangrijk?'. Op 10 december 2019 publiceerden we de resultaten.

Hieruit bleek dat de helft van de kankerpatiënten in Nederland niet heeft nagedacht over welk ziekenhuis het meest geschikt is voor de behandeling van hun vorm van kanker. Eén op de vijf zou achteraf iets anders hebben gedaan als het gaat om de keuze voor een ziekenhuis.

'Helft kankerpatiënten staat niet stil bij keuze ziekenhuis' - in de media

We werken hard aan meer bewustwording rondom expertzorg. Gelukkig komt hier steeds meer aandacht voor. Verschillende media deden verslag over de resultaten van ons onderzoek: