Gesprek met jouw huisarts

Iedere huisarts kan je ondersteunen, als je kanker hebt. Niet alleen om je te helpen om de klap van de diagnose te verwerken en te begrijpen wat in het ziekenhuis verteld is, maar ook bij het maken van keuzes. Bijvoorbeeld bij het maken van een afgewogen keuze voor een behandeling of ziekenhuis. Je huisarts kan je hierbij helpen als je net een diagnose hebt gekregen, maar ook op latere momenten in of na je ziekteproces.

Als je huisarts het vermoeden heeft dat je kanker kunt hebben, bijvoorbeeld vanwege lichamelijke klachten of na een uitslag van een bevolkingsonderzoek, dan stuurt de huisarts je door voor onderzoek. Meestal vindt dit plaats in het ziekenhuis bij jou in de buurt. Als bij onderzoek blijkt dat je kanker hebt, dan brengt de arts in het ziekenhuis meestal jouw huisarts op de hoogte van de uitkomsten.

Stil staan bij de keuze van het ziekenhuis

Vaak willen patiënten en/of het ziekenhuis de behandeling snel starten. Het kan ook zijn dat je wordt doorgestuurd naar een ander ziekenhuis voor verder onderzoek of voor een specifieke behandeling. Zodra kanker wordt geconstateerd, is het een goed moment om een afweging te maken of het ziekenhuis gespecialiseerd is in jouw kankersoort. Je kunt dan het eventuele vervolgonderzoek laten uitvoeren door gespecialiseerde artsen. Ook na het krijgen van de diagnose kanker en voor de start van de behandeling is een goed moment om stil te staan bij de keuze van het ziekenhuis.

De meeste patiënten zitten in die eerste fase in een onbekende wereld die voelt als een achtbaan. Het is dan moeilijk om na te denken over ziekenhuiskeuze. Soms kunnen naasten hierbij helpen. Ook de huisarts kan je helpen om even een time-out te nemen en de achtbaan even stil te zetten. Maar uiteindelijk is ieder moment een geschikt moment om stil te staan bij de keuze voor het juiste ziekenhuis. Het hebben van kanker betekent helaas voor veel kankerpatiënten een langdurig traject van onderzoek, behandeling en controles. Op ieder moment in dit traject kun je een nieuwe afweging maken voor wat voor jou het beste ziekenhuis is.

Stilstaan bij diagnose, behandeling en ziekenhuis

Steeds vaker plannen patiënten, na de diagnose kanker, een (zogenaamd time out) consult bij de huisarts. Hierbij kan je samen stilstaan bij de diagnose en eventuele vragen bespreken. Ook kan de huisarts meedenken over jouw voorkeuren en wensen voor behandeling en welk ziekenhuis het best past voor de behandeling. Niet iedere huisarts heeft kennis van de behandelingen en ziekenhuizen, maar jouw huisarts kan je wel helpen de juiste vragen te stellen en de juiste informatie te verzamelen.