Evaluatie vijftien jaar zorgverzekeringswet en aanpak en resultaten Betekenisvolle keuze-informatie

NFK concludeert dat de huidige openbare kwaliteitsinformatie over ziekenhuizen, beschikbaar gemaakt via verplichte transparantie, onvoldoende is voor mensen om zelf het juiste ziekenhuis te kunnen kiezen. Er blijken niet alleen meer data nodig te zijn om een goed beeld te krijgen van de expertise van een ziekenhuis, maar deze data dienen vervolgens ook geanalyseerd, geïnterpreteerd, geduid en van context voorzien te worden. Pas dan leidt transparantie tot bruikbare, betekenisvolle keuze-informatie over relevante, kankerspecifieke expertises van ziekenhuizen.

NFK heeft deze conclusies verwoord in twee (deel)rapporten. De resultaten en opgedane inzichten van het project “Betekenisvolle keuze-informatie voor de juiste spreekkamer”, als ook een aantal relevante onderzoeken en campagnemateriaal zijn terug te vinden en te downloaden op deze pagina.

Evaluatierapporten 15 jaar Zorgwet

Opzet project 'Betekenisvolle keuze-informatie voor de juiste spreekkamer'

Resultaten eerste pilot en informatiebestanden voor uitrol

Eindrapportage evaluatie-onderzoek huisartsen

Rapportage onderzoeken inzake website en campagne

Campagne materiaal 'Kies bewust welk ziekenhuis het beste is voor jou'

Campagneposters