Webinar Keuzes bij kanker: nieuwe inzichten en de veranderende rol van de huisarts

De afdeling huisartsgeneeskunde van het UMC Utrecht en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) organiseerden voor huisartsen en andere geïnteresseerden op 23 juni jl. een onafhankelijk en geaccrediteerd webinar over de veranderende rol van de huisarts bij kanker.

De ontwikkelingen in de oncologie gaan snel. De rol van de huisarts is hierbij van toenemend belang. Dit webinar geeft inzicht in de laatste ontwikkelingen in wetenschap en praktijk, en de behoeften en ervaringen van kankerpatiënten. We bespreken de veranderende rol van de huisarts bij diagnostiek en bij keuze voor behandeling en ziekenhuis, met als doel de dagelijkse praktijk verder te verbeteren.

Logo UMCU en NFK

Bekijk het webinar

Praktische informatie over het webinar

  • Duur webinar: 90 minuten
  • Organisatie: UMC Utrecht, afdeling huisartsgeneeskunde Julius centrum en Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)

Draag ook bij aan onderzoek

Dit webinar baseert zich op wetenschappelijke bevindingen. U kunt hieraan bijdragen door een korte vragenlijst in te vullen over de impact van de COVID uitbraak op de diagnostiek van kanker in de huisartspraktijk. Het betreft een onafhankelijk onderzoek, gefinancierd door ZonMw, uitgevoerd in samenwerking tussen academische afdelingen huisartsgeneeskunde. Invullen kost ongeveer 5 minuten.

Betekenisvolle keuze-informatie

NFK wil graag dat huisartsen patiënten met de diagnose kanker ondersteunen bij het maken van een passende therapiekeuze. Daar hoort ook een passend ziekenhuis bij. NFK zet zich in voor transparante, betekenisvolle informatie over de kwaliteit van zorg. Met openbare, betekenisvolle keuze-informatie kunnen patiënten het ziekenhuis kiezen dat het beste past bij hun vorm van kanker en hun persoonlijke situatie. Meer informatie hierover vindt u op de pagina's voor huisartsen en professionals. Onze missie en visie over expertzorg vindt u hier.

Webinar vanuit patiëntenperspectief

In november 2019 organiseerde NFK een webinar vanuit patiëntenperspectief 'Een ziekenhuis kiezen bij kanker, hoe belangrijk is dat?' Als je kanker hebt, is het belangrijk dat je naar een ziekenhuis gaat dat zoveel mogelijk ervaring heeft met jouw vorm van kanker. Maar waarom is dit zo belangrijk? En waar vind je deze zorg als patiënt? Welke rol heb je hier zelf in, en wie kan je hierbij helpen? Dit en meer bespraken we met verschillende gasten in het webinar.

Meer weten over ziekenhuiskeuze of over het webinar?
Neem contact op met Irene Dingemans.
088 00 29 777 i.dingemans@nfk.nl