• Slider

Uitbehandeld maar niet uitgepraat

Uitbehandeld, maar nog niet uitgepraat? Wanneer kanker niet meer te genezen is, is het moeilijk om te praten. Voor de website Uitbehandeld maar niet uitgepraat zijn kankerpatiënten, naasten en zorgverleners met elkaar in gesprek gegaan over niet meer beter worden. Hiernaast is er gesproken over het maken van keuzes en het praten over sterven. 

Het gesprek over het levenseinde en de laatste levensfase wordt vaak niet op tijd of niet goed gevoerd. Daardoor voelen kankerpatiënten zich in deze fase van hun ziekzijn veelal eenzaam en angstig. Ze kunnen niet uitspreken wat ze voelen en willen. Waardoor de laatste levensfase soms onnodig moeilijk verloopt en naasten achterblijven met het gevoel dat het anders had gekund.

Wat kies jij als je uitbehandeld bent, maar niet uitgepraat?

Op de website Uitbehandeld maar nog niet uitgepraat vind je onder andere Kies jij’s. Deze zijn bedoeld om kankerpatiënten, naasten en zorgverleners aan te zetten tot nadenken over hun handelen. Kies jij, als kankerpatiënt, ervoor om in je laatste levensfase te zeggen wat je wilt? Of kies je, als zorgprofessional, ervoor om de zorg te verlenen zoals jouw patiënt dat wenst? Hier vind je ook echte uitspraken van kankerpatiënten.

Praten voor uitbehandelde kankerpatiënten en hun naasten

Je vindt op de website relevante informatie voor kankerpatiënten. Onder het kopje 'Voor patiënten' vind je voorlichting en links naar relevante websites waarop brochures, filmpjes of andere tools staan die je kunnen helpen bij het nadenken en het praten over de laatste levensfase en het overlijden.

Zorgprofessionals en uitbehandeld maar niet uitgepraat

Ook voor zorgprofessionals is er op de site veel relevante informatie verzameld. Kijk op Uitbehandeld maar niet uitgepraat voor zorgverleners voor een verzameling aan links naar sites waarop artikelen, filmpjes, blogs of andere tools staan. Deze helpen je allemaal bij het nadenken over en het praten met de kankerpatiënten in de palliatieve fase.