Op deze pagina heeft NFK een aantal waardevolle initiatieven op het gebied van zorg in de laatste levensfase verzameld voor zorgverleners die werken met mensen die ongeneeslijk ziek zijn.

Sander de Hosson is longarts in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen, met als specialisaties longkanker en palliatieve zorg. In de rubriek Op leven en dood beschrijft hij zijn ervaringen in persoonlijke verhalen.

Het doel van het project Dappere Patiënt is om huisartsen en patiënten met elkaar in contact brengen en het laatste-levensfasegesprek aan te gaan.

Beschrijving van wat goede palliatieve zorg inhoudt.

Moet alles wat kan?

De vraag ‘moet alles wat kan’ moet vaker worden gesteld. Deze verkenning schetst veel mogelijke oorzaken waarom patiënten soms te lang behandeld worden.

De dokter en de dood

Staalkaart van praktische beschouwingen en adviezen over optimale zorg rond het levenseinde, en over hoe dat lang niet altijd goed gaat: palliatieve zorg, euthanasie, vocht en voeding, (mis-)communicatie tussen behandelaars onderling en tussen behandelaars en patiënt en familie.

Louis Theroux

Documentaire maker Louis Theroux onderzoekt in zijn serie hoe Amerikanen omgaan met de dood. Het fragment (van 22:57 tot 29: 05) laat zien hoe een besluitvormingsproces over het wel of niet kiezen voor een laatste behandeling kan gaan. Een fragment dat zorgprofessionals toont hoe besluitvorming in de laatste levensfase kan gaan, om vervolgens na te denken hoe het zou moeten gaan.

E-book voor artsen over praten over levenseinde

Dit E-book is een handreiking voor artsen om met de patiënt het gesprek aan te gaan over grenzen, wensen en verwachtingen rond het levenseinde.