NFK zoekt per direct een belangenbehartiger voor het project Transparante Oncologische Netwerkzorg.

De oncologische zorg ontwikkelt zich razendsnel. De mogelijkheden voor diagnostiek en behandeling nemen steeds sneller toe en worden steeds complexer. Om kankerpatiënten de best mogelijke zorg te bieden naar de laatste inzichten, moeten ziekenhuizen en artsen zich steeds verder specialiseren. De oncologische zorg wordt toenemend in oncologische netwerken georganiseerd, waarbij ziekenhuizen per kankersoort samenwerkingsafspraken maken. Als kankerpatiëntenorganisaties willen we dat patiënten, huisartsen en andere verwijzers weten waar welke expertise in het netwerk te vinden is, wat de kwaliteit is en welk ziekenhuis de regie heeft en hoe verwezen wordt.

Met het project “Transparante oncologische netwerkzorg” geven de kankerpatiënten-organisaties een impuls aan de organisatie, kwaliteit en transparantie van en patiënt empowerment binnen oncologienetwerken. Professionele en ervaringsdeskundige patiëntvertegenwoordigers vertegenwoordigen samen de kankerpatiënten binnen deze netwerken. Als belangenbehartiger voor dit project ga je een belangrijke verbindende rol spelen in dit project zodat we samen met de netwerken, ziekenhuizen en artsen gaan formuleren waar goede netwerkzorg aan moet voldoen en hoe we deze inzichtelijk kunnen maken voor patiënten.

Wie ben je?

Je hebt een hart voor het belang en perspectief van patiënten én voor kwaliteit van zorg. Bovendien ben je iemand die zich inhoudelijk verdiept en die vanuit de inhoud naar buiten treedt. Netwerken hoort bij jou en met jouw professionele kwaliteiten en menselijk enthousiasme realiseer je samenwerking tussen patiënten(organisaties), zorgprofessionals, data-experts, wetenschappers, beleidsmakers en bestuurders. Je weet hoe het oncologisch veld in elkaar zit, hebt kennis van kwaliteitsindicatoren en je benut de unieke ervaringsdeskundigheid van patiënten om te komen tot betekenisvolle keuze-informatie. Daarnaast draag je bij aan de verdere ontwikkeling van de federatie.

Taken belangenbehartiger

 • belangenbehartiging voor één (of enkele) kankerpatiëntenorganisatie(s);
 • linking pin tussen en eerste contactpersoon voor ervaringsdeskundige vrijwilligers en bestuur van de kankerpatiëntenorganisatie(s), overige kankerpatiëntenorganisaties en veldpartijen;
 • behartigen van de belangen van mensen die leven met en na kanker via vormgeven, uitdragen en inbrengen van het georganiseerde patiëntenperspectief bij overleggen en activiteiten van medische professionals, ziekenhuizen, zorgverzekeraars, registratie-organisaties, overheidsinstanties etc;
 • ondersteunen van en samenwerken met ervaringsdeskundige vrijwilligers bij alle activiteiten inzake kwaliteit van zorg (expertzorg en transparantie);
 • bijdragen aan indicatorontwikkeling en het ontwikkelen en transparant maken van relevante keuze-informatie voor patiënten.

Profiel

 • academisch werk- en denkniveau;
 • affiniteit met het werken met en voor mensen met kanker;
 • kennis van kwaliteit van zorg, bij voorkeur ervaring in de oncologie;
 • aantoonbare werkervaring in een vergelijkbare functie, bij voorkeur in de oncologie;
 • goed kunnen schakelen tussen verschillende onderwerpen en niveaus;
 • snel nieuwe kennis op kunnen nemen en inschatten wat dit betekent voor kankerpatiënten;
 • goed kunnen werken met zowel professionals als ervaringsdeskundige vrijwilligers;
 • goede balans tussen denken en doen;
 • servicegericht, proactief, samenwerkingsgericht, communicatief (zowel mondeling als schriftelijk), flexibel en stevig;
 • goede beheersing van office-programma’s, waaronder Excel.

NFK biedt:

 • een werkomgeving met veel maatschappelijke waarde en zingeving;
 • participatie in een platte organisatie, een team met professionele, enthousiaste collega’s, gericht op resultaat en zelfstandigheid;
 • een projectcontract voor 28 tot 32 uur per week voor de periode van een jaar. Bij wederzijdse tevredenheid is verlenging van één jaar mogelijk;
 • salariëring afhankelijk van kennis en ervaring.

Meer over NFK

NFK is de koepel van 19 kankerpatiëntenorganisaties en patiëntenplatform zeldzame kankers. NFK komt op voor de belangen van (ex-)kankerpatiënten en hun naasten. Tijdens én na hun behandeling, ongeacht de vorm van kanker. Wij geven patiënten een stem in de zorg, bij verzekeraars, bij wetenschappers, in de politiek én in de media. Lees meer op www.nfk.nl.

Geïnteresseerd?
Mail je motivatiebrief en CV uiterlijk 26 februari 2021 naar directiesecretariaat@nfk.nl. Met vragen over de sollicitatieprocedure en de inhoud van de functie kun je contact opnemen met drs. I. Dingemans, programmaleider Kwaliteit van zorg, tel. 06 27 46 84 34.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.