NFK zoekt een business controller voor 16-24 uur in de week, ZZP-aanstelling of dienstverband.

NFK streeft naar een betere kwaliteit van leven, betere kwaliteit van zorg en betere toegang tot zorg voor (ex-)kankerpatiënten en hun naasten. NFK is een federatie van 19 kankerpatiëntenorganisaties (kpo’s) en het Platform Zeldzame Kankers die specifieke patiëntgroepen vertegenwoordigen naar tumorsoort of levensfase. Samen zorgen we ervoor dat de patiënt een stem heeft bij de ontwikkeling en verbetering van de kankerzorg in Nederland. (Zie ook Home | NFK).

NFK is volop in ontwikkeling. Op het gebied van Finance & Control is de organisatie recentelijk overgestapt naar nieuwe software (Exact Online + projectmodule en Blue10). Hierdoor voeren we financiële processen efficiënter uit en kunnen projectleiders hun projecten grotendeels zelf beheersen. De eerste implementatiefase van dit project is voltooid, in de tweede fase zullen de werkprocessen van Finance & Control verder geoptimaliseerd worden. Daarnaast zullen de project- en programmaleiders begeleid worden in het ten volle benutten van Exact Online om te sturen. Als controller ben je in staat om hierin een regierol te spelen, om de teamleider belangenbehartiging en teamleider ondersteuning te adviseren en om gemaakte keuzes te implementeren.

Je maakt onderdeel uit van het team financiën dat verder bestaat uit een fulltime financieel-administratief medewerker die de projectadministraties en de crediteuren- en debiteurenadministratie verzorgt. Je wordt hiërarchisch aangestuurd door de teamleider ondersteuning. Daarnaast werk je samen met de bestuurssecretaris wat betreft het financiële deel van de P&C cyclus en het optimaliseren daarvan.

Onze ideale collega is iemand die in staat is om op zowel operationeel als strategisch analytisch niveau mee te denken met de organisatie. Je hebt een belangrijke rol in het bewaken en verbeteren van de effectiviteit en doelmatigheid van de organisatie.

Jouw verantwoordelijkheden en werkzaamheden

In deze brede rol vallen je verantwoordelijkheden zowel onder financial control als business control. Jouw taken zijn onder meer:

 • het coördineren van de financiële administratie van NFK, inclusief opstellen van de jaarrekening en de geconsolideerde verantwoording van de federatie voor de jaarlijkse financiering die we van KWF ontvangen;
 • ondersteunen bij het jaarlijks opstellen van de begroting en het geven van financiële vooruitzichten op kwartaalbasis;
 • zorgen voor tijdige en juiste vastlegging en rapportage van de kwartaal- en jaarcijfers voor MT, ALV en RvT inclusief een analyse van relevante afwijkingen ten opzichte van de begroting en invloed op het jaarresultaat;
 • gevraagd en ongevraagd vertalen van (financiële) gegevens naar concrete adviezen voor management en directie, en het daarmee leveren van een actieve bijdrage aan het financieel beheer van de organisatie;
 • eindverantwoordelijk voor de inrichting van het grootboek en voor de AO/IC, je doet voorstellen voor verbeteringen van de AO/IC of innovatie;
 • je controleert salarismutaties en de juiste verwerking van de personeelskosten in het grootboek;
 • gedelegeerd beheer van de applicaties van de financiële- en projectmodules Exact Online en Blue10;
 • ondersteunen bij subsidieaanvragen: adviseren bij projectbegrotingen en daarbij behorende dekkingsplannen;
 • opstellen van voortgangsrapportages en eindafrekeningen van projecten in afstemming met de projectadministrateur en projectleiders;
 • het tijdig signaleren van relevante ontwikkelingen in het vakgebied en in de wet- en regelgeving op het gebied van externe verslaggeving.

Profiel

 • Relevante financieel-economische opleiding op HBO-niveau;
 • 5 - 7+ jaar relevante werkervaring waarvan minimaal 2 jaar ervaring als financial controller, bij voorkeur in een non-profit omgeving;
 • Ervaring met projectadministratie met verschillende financieringsstromen;
 • Kennis van geautomatiseerde financiële systemen, kennis van Exact Online project module en Blue10 is een pré;
 • Ruime ervaring met Office en Excel;
 • Kennis van AO/IC inrichting, kennis van Richtlijn 650 verslaglegging;
 • Je kunt goed het overzicht bewaken en prioriteren, en beschikt over goede organisatorische vaardigheden;
 • Je houdt ervan afwisselend bezig te zijn en kunt goed met ad hoc verzoeken en deadlines omgaan;
 • Je werkt nauwkeurig en accuraat en hebt oog voor details;
 • Je bent makkelijk benaderbaar, geduldig, servicegericht en kunt goed samenwerken;
 • Je bent integer en betrouwbaar en handelt conform beleid, wet- en regelgeving;
 • Je hebt ervaring met organisaties in ontwikkeling, bij voorkeur vrijwilligers- of maatschappelijke organisaties.

NFK biedt

 • Een werkomgeving met veel maatschappelijke waarde en zingeving;
 • Werken met een grote mate van zelfstandigheid in een informele organisatie;
 • Een team met professionele, enthousiaste collega’s, gericht op resultaat;
 • Een dienstverband of ZZP-aanstelling voor 16 – 24 uur per week. De eerste periode is circa 20 - 24 uur gewenst vanwege de afronding van de tweede implementatiefase (zie hierboven), daarna kan in overleg afgeschaald worden naar 16 uur per week. Echter, omdat NFK in ontwikkeling blijft is het ook mogelijk dat er extra capaciteit nodig zal zijn in andere projecten;
 • In geval van een dienstverband is dit in eerste instantie voor de periode van een jaar. Bij wederzijdse tevredenheid is verlenging en een vaste aanstelling mogelijk;
 • Een marktconform salaris tussen de € 3724,- en € 5307,- bruto per maand dat meegroeit met jouw ontwikkeling;
 • Een goede werk-privébalans, met ruime mogelijkheden om thuis te werken en een (bescheiden) tegemoetkoming bij het inrichten van je thuiswerkplek;
 • In geval van een arbeidsovereenkomst: een pakket met aanvullende arbeidsvoorwaarden zoals 5 weken vakantie, een goede pensioenregeling bij PFZW, 8% vakantiegeld, een persoonlijk keuzebudget, een NS-businesscard voor woon-werk verkeer en dienstreizen, en een telefoon- en thuiswerkvergoeding.

Geïnteresseerd?

Voor vragen over de vacature kun je je wenden tot Caroline Janssens, teamleider Ondersteuning via (030) 291 3075 of c.janssens@nfk.nl. Je motivatie met CV kun je mailen naar HR@nfk.nl t.a.v. Caroline Janssens.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.