NFK is op zoek naar een directeur-bestuurder.

Wij, de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), zijn een samenwerkingsverband van 19 kankerpatiëntenorganisaties en het Patiëntenplatform Zeldzame Kankers. NFK komt op voor de belangen van (ex-) kankerpatiënten, mensen met een predispositie of erfelijke aanleg voor kanker en hun naasten. NFK richt zich op kwaliteit van zorg, leven met kanker, toegankelijkheid tot innovatieve therapie en diagnostiek en wetenschappelijk onderzoek. Wij geven patiënten een stem in de zorg, bij verzekeraars, bij wetenschappers, in de politiek én in de media.

De oncologische zorg staat voor grote uitdagingen. Over tien jaar gaat dit om ruim 150.000 mensen per jaar. Het aantal mensen dat leeft met kanker zal naar verwachting toenemen naar 1,4 miljoen. Als we hieraan het tekort aan zorgprofessionals en de noodzaak van beheersing van de zorguitgaven toevoegen, dan is duidelijk dat er een omslag naar toekomstbestendige oncologische zorg nodig is. NFK speelt hierin een belangrijke rol.

Ben jij de nieuwe inspirerende en verbindende directeur-bestuurder die de uitdaging met ons aan wil gaan?