Van 15 tot 29 september waren we op zoek naar ervaringen van mensen die een verhoogd risico op kanker hebben. De uitkomsten worden op 3 november a.s. gepubliceerd op deze website.

Door middel van deze vragenlijst hopen we meer inzicht te krijgen in de informatiebehoefte en -voorziening van mensen met een verhoogd risico op kanker, en of zij zich gesteund voelden door het ziekenhuis en de huisarts. De uitkomsten gebruiken we om nog beter de belangen van mensen met een verhoogd risico op kanker te behartigen.

Dit was een peiling van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) in samenwerking met de aangesloten kankerpatiëntenorganisaties.
Lees hier de privacyverklaring.