• Slider

Betere kwaliteit van leven met kanker

Steeds meer mensen genezen van of leven langer met kanker. Het leven na de behandeling is anders dan ervoor. Veel mensen kampen met gevolgen zoals vermoeidheid, concentratieproblemen en pijn. Niet alleen lichamelijke klachten maar ook de psychosociale gevolgen van kanker of de behandeling van kanker hebben invloed op de ervaren kwaliteit van leven. Onzekerheid of de kanker terug komt, confrontatie met de eigen kwetsbaarheid en vele zingevingsvragen komen aan de oppervlakte. Regie houden over het eigen leven, het gevoel van grip hebben op de gewenste kwaliteit van leven, is essentieel.

Patiënten geven aan meer grip te willen op hun leven met en na kanker. NFK en de kankerpatiëntenorganisaties ondersteunen hierbij met gerichte informatie, tools voor zelfmanagement en eigen regie, en keuzehulpen. Er is meer onderzoek nodig naar de late effecten van kankerbehandelingen. Ook zetten we ons in voor gedeelde besluitvorming (samen beslissen).