• Slider

Betere kwaliteit van zorg bij kanker

De cijfers over kankerzorg 

In Nederland maken veel mensen gebruik van de hoogwaardige oncologische zorg in ziekenhuizen: jaarlijks zijn er ongeveer 150.000 klinische ziekenhuisopnamen met kanker als hoofdontslagdiagnose, en 250.000 dagopnamen voor de behandeling van kanker. In 2011 bedroegen de totale zorguitgaven voor alle soorten kanker samen 4,3 miljard euro. Mede dankzij de zorg steeg de overleving van kanker: van de 98.000 personen die tussen 2008 en 2012 de diagnose kanker kregen, was vijf jaar later 62% nog in leven. Rond 1990 was dat nog minder dan de helft (48%). Ondanks deze hoopvolle ontwikkelingen is kanker nog altijd de meest voorkomende doodsoorzaak in Nederland. In 2014 stierven in Nederland 42.937 personen (23.170 mannen en 19.767 vrouwen) met kanker als onderliggende doodsoorzaak.
Uit: Een samenhangend beeld van kanker: ziekte, zorg, mens en maatschappij, RIVM. 

 

Kankerzorg in Nederland is goed, maar kan nog beter

NFK vindt dat er nog een wereld te winnen is op het domein van de kwaliteit van kankerzorg. Hier richt de belangenbehartiging zich vooral op organisaties, op alle maatschappelijk-politieke niveaus. We hebben intensief en regelmatig contact met de wetenschappelijke verenigingen, individuele professionals, ziekenhuisbestuurders en hun koepels, DICA, SONCOS, het Zorginstituut, het ministerie van VWS en zorgverzekeraars.

Inzet van vragenlijsten en onze visie daarop

Door middel van vragenlijsten (zogeheten PROMs en PREMs) verkrijgen ziekenhuizen informatie van patiënten. Met name over de kwaliteit van leven en tevredenheid over de geleverde zorg. Resultaten uit de vragenlijsten zijn een essentiële bron van informatie voor patiënten, bijvoorbeeld voor het gesprek met de arts of de verpleegkundige. Daarnaast worden de uitkomsten gebruikt voor belangenbehartiging, voorlichting en keuze-informatie voor patiënten.

Na het geven van openheid door veertien Nederlandse ziekenhuizen blijkt dat vragenlijsten vooral worden gebruikt voor interne kwaliteitsverbetering (81%), patiëntenzorg (56%), benchmarking (50%) en wetenschappelijk onderzoek (38%). 

Gezien het belang van PROMs en PREMs voor de patiënt, voelt de NFK zich verantwoordelijk om de implementatie ervan te stimuleren. Dit doen wij onder andere met een campagne in 5 ziekenhuizen die patiënten oproept tot invullen van de vragenlijsten. Kijk hier voor meer informatie over de campagneOnze volledige visie op PROMs en PREMs leest u hier.