• Slider

Betere toegang tot kankerzorg

De activiteiten in dit domein zijn veelal (langer) lopende activiteiten, acties, lobby en beleidsbeïnvloeding. We zitten aan tafel bij alle relevante landelijke overlegstructuren met overheidsorganisaties, zorgverzekeraars en andere partijen. In 2017 richten we ons op de volgende onderwerpen: Dure geneesmiddelen en Psychosociale zorg.

Dure behandelingen

NFK heeft als speerpunt de belangenbehartiging dure geneesmiddelen. Doel daarvan is dat kankerpatiënten betere toegang hebben tot die geneesmiddelen en dat ze betaalbaar zijn. Belangenbehartiging is een vorm van aanpak van de lange adem. 

Psychosociale zorg

NFK zet zich in voor psychosociale zorg op maat (matched care) als integraal onderdeel van het oncologische behandeltraject. Dit doen we door lobby en bijdragen aan relevante projecten.

Ons team
Vivian Engelen, projectleider kwaliteit van zorg
T: 030 - 760 33 64
E: v.engelen@nfk.nl

Claudia Schröder, projectleider kwaliteit van zorg
T: 030 - 291 60 90
E: c.schroder@nfk.nl

Meer lezen