• Slider

Concentratie van kankerzorg

De mogelijkheden voor diagnostiek en behandeling nemen steeds sneller toe en worden ook complexer. Voor een toenemend aantal deelgebieden in de oncologie is er behoefte aan toegewijde expertteams, die de grenzen van de huidige wetenschap kennen en soms kunnen verleggen. Om alle patiënten dezelfde toegang tot state of the art zorg en trials te geven, willen we dat deelgebieden in de kankerzorg worden geconcentreerd in expertcentra. Het expertcentrum heeft de regie op deze zorg in een specifieke regio en werkt daarin samen met shared care ziekenhuizen. Deze beweging naar een regiefunctie voor expertcentra geldt niet alleen voor laagvolumechirurgie, maar ook voor andere niet vaak voorkomende, complexe, kostbare en innovatieve methoden voor diagnostiek en behandeling van een toenemend aantal oncologische (sub)aandoeningen. Daarom heeft NFK zich in 2016 ingezet voor concentratie van zorg in expertcentra met een regiefunctie.