• Slider

Samen Beslissen voor kankerpatiënten

Samen Beslissen is een belangrijk speerpunt voor NFK. Kankerpatiënten moeten vaak in korte tijd moeilijke beslissingen nemen die directe gevolgen hebben voor hun leven op korte of lange termijn. Daarom is het van belang dat patiënten weten welke keuzes mogelijk zijn en dat zorgverleners patiënten ondersteunen bij het maken van keuzes. Samen Beslissen vereist gedragsverandering van zorgprofessionals, patiënten, organisaties en soms ook verandering van financiering. NFK wil een stimulerende en verbindende rol spelen bij alle oncologische initiatieven die er zijn op dit gebied. Gericht op consolidatie, minder versnippering, efficiëntie en duidelijkheid voor de patiënt.

NFK werkt in diverse projecten aan het bevorderen van Samen Beslissen. Een aantal projecten is afgerond en heeft al resultaat opgeleverd en andere projecten zijn nog gaande. Onderstaand een overzicht: Samen beslissen