• Slider

Wetenschappelijk onderzoek

NFK beïnvloedt ook de kwaliteit van zorg op de langere termijn door vanuit patiëntperspectief input te leveren aan kennisagenda’s die leidend zijn voor het wetenschappelijk onderzoek. NFK levert bijdragen aan onder meer de volgende kennisagenda’s:

  • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
  • Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU)
  • Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)
  • Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR)
  • Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)
  • Vereniging Revalidatieartsen (VRA)
  • Patiëntenfederatie Nederland (PF)