• Slider

Beslist Samen!

(in ontwikkeling)


Het implementatieprogramma Beslist Samen! Is 1 maart 2017 van start gegaan. Twaalf ziekenhuizen gaan in vierentwintig zorgprocessen Samen Beslissen implementeren. De kennis die binnen het project wordt ontwikkeld wordt zowel ziekenhuisbreed als met andere ziekenhuizen gedeeld. NFK en de kankerpatiëntenorganisaties ondersteunen desgewenst ziekenhuizen die Samen Beslissen in een oncologisch zorgproces gaan implementeren. 

Dit project wordt mogelijk gemaakt door PFN, FMS, V&VN, NVZ, SAG, NFU, STG, CZ en Zilveren Kruis.

Logo CZ
Logo Patiëntenfederatie Nederland
Logo Federatie Medisch Specialisten
Logo Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
Logo STG Health Management Forum
Logo V & VN - beroepsvereniging van zorgprofessionals
Logo Zilveren Kruis
Logo Nederlandse Federatie van Universitair Medisch Centra