• Slider

Transparantie van kankerzorg

We willen dat kankerpatiënten en hun naasten inzicht hebben in de (verschillen in) kwaliteit van kankerzorg. Ondanks de inspanningen van vele partijen, is de kwaliteit van zorg per ziekenhuis nog steeds lastig te duiden. Informatie over de kwaliteit van een behandeling is voor patiënten nog slechts beperkt beschikbaar. Ook blijkt dat kwaliteitsinformatie die wel beschikbaar is, niet geschikt is als keuze-informatie voor patiënten. 

NFK levert vanuit patiëntperspectief input voor alle indicatorsets (kwaliteitsindicatoren) die landelijk door professionals worden geregistreerd. Ook zet NFK hoog in op de registratie van PROM’s* en PREM’s**. Via onze patiëntenwijzers wordt deze informatie met patiënten gedeeld.

*PROMs staat voor Patiënt Related Outcome Measurements en gaat over de door de patiënt ervaren behandelresultaten.
**PREMs staat Patiënt Reported Experience Measures en gaat over het door de patiënt ervaren zorgproces.