• Slider

Transparantie van kankerzorg

Inzicht in de kwaliteit van kankerzorg

We willen dat kankerpatiënten en hun naasten inzicht hebben in de (verschillen in) kwaliteit van kankerzorg. Ondanks de inspanningen van vele partijen, is de kwaliteit van zorg per ziekenhuis nog steeds lastig te duiden. Informatie over de kwaliteit van een behandeling is voor patiënten nog slechts beperkt beschikbaar. Ook blijkt dat kwaliteitsinformatie die wel beschikbaar is, niet geschikt is als keuze-informatie voor patiënten. 

NFK levert vanuit patiëntperspectief input voor alle indicatorsets (kwaliteitsindicatoren) die landelijk door professionals worden geregistreerd. Ook zet NFK hoog in op de registratie van PROM’s* en PREM’s**. Via onze patiëntenwijzers wordt deze informatie met patiënten gedeeld.

*PROMs staat voor Patiënt Related Outcome Measurements en gaat over de door de patiënt ervaren behandelresultaten.
**PREMs staat Patiënt Reported Experience Measures en gaat over het door de patiënt ervaren zorgproces.

Inzicht in een digitaal patiëntenportaal

Patiënten staan zeer positief tegenover een digitaal patiëntenportaal en willen graag, mits beveiligd, direct en altijd inzage hebben in het eigen digitale medisch dossier. Patiënten hebben dit recht op inzage in het eigen dossier conform de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst. NFK pleit ervoor dat patiënten die dit willen direct hun (onderzoeks)uitslagen kunnen zien in het eigen digitale medisch dossier. 

Behandelaars moeten niet voor de patiënt denken en beslissen. Iedere patiënt is anders. Wij vinden dat de patiënt zelf beslist óf en op welk moment de patiënt zijn/haar onderzoeksuitslagen wil inzien. NFK wil dat behandelaars met de patiënt de voor- en nadelen bespreken van het direct transparant maken van de uitslagen in het digitale patiëntendossier. Na dit gesprek kan de patiënt zelf beslissen wat hij of zij wil: wel of geen directe inzage in de uitslagen. De patiënt heeft hierbij de regie.