• Slider

Zelfregie bij kanker

Grip op leven met kanker

Het project ‘Grip op leven met kanker’ van NFK is erop gericht patiënten te ondersteunen bij het nemen van meer regie tijdens en na het ziekteproces. Hierdoor kunnen zij bewustere keuzes voor zorg, gezondheid en leefstijl maken en worden problemen eerder gesignaleerd. Dit draagt bij aan een zo goed mogelijke kwaliteit van leven.

 

Meer regie met Oncokompas

Oncokompas 2.0 is een digitaal hulpmiddel dat kankerpatiënten ondersteunt na de diagnose kanker en de jaren erna. Het geeft patiënten inzicht in hun fysiek, psychisch en sociaal functioneren en geeft vervolgens gericht advies.