Over welke onderwerpen mag NFK u in de toekomst per mail benaderen?

Om u ook in de toekomst gerichter te blijven betrekken bij onze activiteiten vragen wij via deze mail op welke wijze u betrokken wil zijn. We horen graag over welke onderwerpen wij u in de toekomst per mail mogen informeren. Hieronder kunt u de voor u interessante onderwerpen aanvinken.
We mailen u een digitale toolkit waarmee u de mogelijkheid krijgt de vragenlijst via uw eigen kanalen te verspreiden (website, patiënten portal, mail en/of social media). Het eerstvolgende onderzoek gaat over Expertzorg en start op 22 oktober a.s.
U ontvangt maximaal 8 keer per jaar een bericht over belangrijke ontwikkelingen en actualiteiten op het gebied van kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg.
Let op: we kunnen u dan niet meer benaderen met relevante informatie voor u of uw ziekenhuis.