Hoe sluit je een overlijdensrisicoverzekering (ORV) af wanneer je kanker hebt gehad? We geven je een aantal tips.

Let op: verzekeringen zijn ingewikkeld en persoonlijke omstandigheden zijn vaak anders. Je kunt aan onderstaande tips dan ook géén rechten ontlenen. Overleg met je verzekeringsadviseur wat in jouw situatie de (on-)mogelijkheden zijn bij verschillende verzekeraars.

Laat weten dat je kanker hebt gehad

Realiseer je dat een verzekerings- of hypotheekadviseur in de meeste gevallen niet weet dat je kanker hebt of hebt gehad. Informeer de adviseur hierover als je met hem of haar in gesprek gaat over een nieuwe verzekering of de wijziging van een bestaande. Weet je zeker dat je in aanmerking komt voor toepassing van de schone lei-regeling, dan hoef je dit niet te doen.

Als je de overlijdensrisicoverzekering nodig hebt voor de koop van een huis, vergelijk dan de voorwaarden van verschillende verzekeraars. Doe dit bij voorkeur vóór het tekenen van een voorlopig koopcontract. Als je al bezig bent met de aankoop van een huis, is er vaak nog weinig tijd om dit uit te zoeken. Vaak doen adviseurs de aanvraag voor een overlijdensrisicoverzekering pas aan het eind van het kooptraject. Zorg dat je adviseur de verzekering al aan het begin aanvraagt.

Zorg dat je de juiste verzekeringsadviseur hebt en maak gebruik van een herverzekeraar

Licht de verzekeringsadviseur in over jouw ziekteverleden. Neem de informatie mee die je op deze website vindt. Een goede adviseur kan je op weg helpen. Zo kan hij onderzoeken of een herverzekeraar je kansen op een overlijdensrisicoverzekering kan vergroten. Herverzekeraars kunnen ervoor zorgen dat een verzekeraar je alsnog accepteert. De verzekeraar kan het medisch risico bij hen onderbrengen. Je kunt niet zelf rechtstreeks een verzekering bij een herverzekeraar afsluiten. Wel kun je jouw tussenpersoon en de verzekeraar wijzen op de mogelijkheid om je aanvraag bij een herverzekeraar aan te bieden. Alle verzekeraars kunnen hun risico’s bij een herverzekeraar onderbrengen. Daarom is er bijna altijd de mogelijkheid om een ORV aan te bieden, weliswaar soms tegen hogere premies.

Blijf zoeken na een negatief advies

Wanneer een verzekeraar je niet wil accepteren of alleen met bijvoorbeeld een premieverhoging, loont het om te blijven zoeken. De acceptatierichtlijnen verschillen per verzekeraar. Je kunt van tevoren niet zien waar de verzekeraar de grens trekt tussen afwijzing, acceptatie of de mate van premieverhoging. Het is belangrijk dat je daarom op tijd begint en bij meerdere verzekeraars aanvragen indient.

Vergelijk verzekeraars en premies

Als je niet onder de schone lei-regeling valt, betekent dit niet dat je onverzekerbaar bent. In praktijk kan het wel moeilijker zijn om een verzekeraar te vinden die je accepteert of onder de standaardvoorwaarden wil verzekeren. Het is daarom belangrijk dat je verschillende verzekeraars en premies met elkaar vergelijkt. Dat kun je zelf doen, maar er zijn ook organisaties die dit tegen een financiële vergoeding voor je kunnen verzorgen.

Let op bij het invullen van de gezondheidsverklaring

Je moet de gezondheidsverklaring naar waarheid invullen. Als je verzwijgt dat je kanker hebt (gehad), loop je een groot risico dat de verzekeraar geen geld uitkeert als je bijvoorbeeld komt te overlijden. Hierdoor lopen nabestaanden het risico dat ze in financiële problemen komen. Als je onder de schone lei-regeling valt, hoef je niet te vermelden dat je kanker hebt gehad. Heb je een verhoogd erfelijk risico op kanker? Dan hoef je dit onder de zogenaamde vragengrens ook niet te vermelden. Heb je klachten als gevolg van je behandeling of als gevolg van je verhoogde erfelijke risico? Dan moet je de klachten wel melden, maar je hoeft daarbij niet altijd de achterliggende oorzaak te melden.

Let op bij het tekenen van een voorlopig contract

Je kunt alleen kosteloos afzien van de aankoop van een woning als de ontbindende voorwaarden in het voorlopig koopcontract dit toestaan. Een aantal ontbindende voorwaarden zijn meestal standaard, zoals een bouwkundig onderzoek of het krijgen van financiering, maar je kunt ook andere ontbindende voorwaarden opnemen. Neem bijvoorbeeld als ontbindende voorwaarde op dat je wel verzekerd moet kunnen worden, anders gaat de koop niet door.

Laat de voorwaarden voor een voorlopig koopcontract opstellen door een deskundige, zoals de makelaar die de verkoop regelt. Je kunt ook een notaris of jurist inschakelen, maar die kosten extra geld.

Let op wanneer je erfelijk belast bent zijn de voorwaarden soms anders

Een verzekeraar mag pas vragen stellen over erfelijke aanleg voor kanker boven een bepaald bedrag dat je wilt verzekeren. Dit heet een vragengrens. Lees hier meer over deze grens. Voor een aanvraag onder deze grens hoef je niet te vertellen wat het resultaat was van een erfelijkheidsonderzoek (inclusief erfelijkheidsonderzoek bij familieleden).

Als je al wel gezondheidsklachten hebt, moet je dit wel vermelden. Preventieve operaties en controles, zoals een preventieve borstverwijdering of een preventieve colposcopie, hoef je niet te vermelden. In Nederland mag een verzekeraar je niet vragen een erfelijkheidsonderzoek te ondergaan als voorwaarde voor het afsluiten van een verzekering.

Bij een aanvraag van een levensverzekering boven de vragengrens moet je wel vertellen wat de resultaten zijn van erfelijkheidsonderzoek, ook van erfelijkheidsonderzoek van (directe) familieleden.

Het recht op eerste kennisneming en blokkeringsrecht

De medisch adviseur stelt naar aanleiding van jouw verzekeringsaanvraag een medisch advies op. Je hebt het recht om dit advies als eerste te horen. Dat heet het recht op eerste kennisneming. Als je gebruik wilt maken van dit recht, moet je dat bij je aanvraag melden. De verzekeringsaanvraag kan daardoor wel langer duren. Om deze eventuele vertraging te beperken kun je bij je aanvraag aangeven in welke situaties je van het recht op eerste kennisneming gebruik wil maken; bijvoorbeeld alleen als de medisch adviseur adviseert om je voor de aangevraagde verzekering af te wijzen, of als geadviseerd wordt om beperkende voorwaarden (zoals een premieverhoging) toe te passen.

Blokkeringsrecht
Gebruik je het recht van eerste kennisneming, dan kun je vervolgens de medisch adviseur verbieden om dit advies door te sturen naar de verzekeraar, bijvoorbeeld omdat deze een afwijzing of een premieverhoging adviseert. Je maakt dan gebruik van je blokkeringsrecht. Je trekt zo de aanvraag voor de verzekering in. Je krijgt dan dus geen officiële afwijzing.

Veel mensen denken dat ze van hun blokkeringsrecht gebruik moeten maken om te voorkomen dat ze bij een nieuwe verzekeringsaanvraag dit als een eerdere afwijzing moeten opgeven. Maar een afwijzing om medische redenen hoef je nooit te melden bij een nieuwe verzekeringsaanvraag. Ben je om andere gereden geweigerd voor een soortgelijke verzekering, bijvoorbeeld omdat je nooit je premies betaalde of omdat je veroordeeld bent voor verzekeringsfraude, dan moet je dat wel melden.

Het blokkeringsrecht gaat over het advies dat een medisch adviseur aan de verzekeraar wil geven. De medisch adviseur kan voor zijn advies gebruik maken van de gezondheidsverklaring, maar deze kan ook aangevuld worden met medische informatie van jouw dokter en/of een aanvullende keuring door een keuringsarts. De keuringsarts is onafhankelijk en beoordeelt het overlijdensrisico niet, dat doet de medisch adviseur van de verzekeraar. Het blokkeringsrecht gaat dus niet over het blokkeren van de uitslag van je keuring, maar over het recht om te voorkomen dat het medisch advies (wel of niet verzekeren of verzekeren onder beperkende voorwaarden) naar de verzekeraar gaat. Oftewel: je kunt niet voorkomen dat de keuringsarts zijn rapport over jouw gezondheid aan de medisch adviseur stuurt, maar wel dat de medisch adviseur zijn advies op basis van dat rapport naar de verzekeraar stuurt.

Geef geen volledige inzage in je medisch dossier

De medisch adviseur van een verzekeraar kan alleen medische informatie opvragen bij je huisarts of behandelend arts als je daarvoor schriftelijke toestemming hebt gegeven. Geef de verzekeraar alleen toestemming voor de medische informatie die nodig is voor het aanvragen van de verzekering. Voorkom dat je gehele medisch dossier in handen valt van de verzekeraar.