Onze doelen

Passende zorg in het juiste ziekenhuis

We willen dat alle mensen met kanker de allerbeste zorg ontvangen; kankerzorg naar de laatste inzichten, gespecialiseerd per kankersoort en passend bij ieders persoonlijke situatie.
Lees verder Alle doelen

Goed leven met kanker

Wij maken ons sterk voor de kwaliteit van het dagelijks leven van (ex-)kankerpatiënten en hun naasten, zodat zij, passend bij hun mogelijkheden en wensen, kunnen blijven meedoen in de samenleving.
Lees verder Alle doelen

Gelijke toegang tot innovatieve behandelingen en diagnostiek

Wij streven ernaar dat alle mensen met kanker optimale toegang krijgen tot de juiste diagnostiek en behandeling op het juiste moment.
Lees verder Alle doelen

Vroegtijdige opsporing van kanker in (hoog)risicogroepen

Wij zetten ons in voor de verbetering van vroegtijdige opsporing van kanker om de gevolgen van de ziekte en eventuele behandelingen te beperken.
Lees verder Alle doelen

Inbreng van patiëntenperspectief bij wetenschappelijk onderzoek en richtlijnen

Wij laten de stem van de patiënt horen bij richtlijntrajecten en bij de advisering over onderzoeksaanvragen, waardoor de zorg uiteindelijk beter aansluit bij de wensen en behoeften van de patiënt.
Lees verder Alle doelen

Laatste blogs

Alle blogs
 1. Asbest. Het klinkt als een term uit een ver verleden. Mede dankzij de door het IKNL gepubliceerde ‘Kankeratlas’ staat het weer prominent op de kaart. Zo is de kans op asbestkanker (mesothelioom) in (oude) industriegebieden soms wel twee keer zo groot.
  Lees verder
  Aize de Boer
  Belangenbehartiger Goed leven met kanker
  DSC9714 1
 2. De ontwikkelingen in de kankerzorg gaan snel én zijn hoopvol. Door steeds betere diagnostiek en toegenomen behandelmogelijkheden zijn de kansen op overleving of levensverlenging, én de kansen op een betere kwaliteit van leven voor steeds meer vormen
  Lees verder
  Irene Dingemans
  Programmaleider Kwaliteit van zorg
  DSC9818 1

Doneer je ervaring en help anderen met kanker.

Bekijk de video

Zet je in

Zet je in voor NFK en haar kankerpatiëntenorganisaties. Bekijk onze oproepen om te zien hoe jij kan helpen.
Bekijk de oproepen