Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

Producten

Bekijk hieronder de producten die NFK heeft ontwikkeld:

Animatie Samen Beslissen

In de video leggen we uit wat samen beslissen is en welke rol de patiënt kan hebben.

Checklist Ziekenhuiskeuze

De Checklist Ziekenhuiskeuze helpt patiënten om de juiste vragen te stellen aan de arts. Zo kan de patiënt nagaan of het ziekenhuis gespecialiseerd is in de betreffende kankersoort en past bij zijn of haar persoonlijke situatie.

Gesprekshulp 'Werk en kanker'

Deze folder is bedoeld als een gesprekshulp voor werknemers en werkgevers.

Gesprekskaart over leven en dood

NFK heeft, samen met (palliatieve) patiënten en Pharos, deze kaart over leven en dood ontwikkeld voor ongeneeslijk zieke patiënten.

Gesprekswijzer

De Gesprekswijzer is een boekje van Amsterdam UMC, ontwikkeld samen met Pharos en NFK, dat een patiënt helpt om na te denken over welke behandeling hij of zij wel of niet wil.

Meldpunt overlijdensrisico- en uitvaartverzekeringen

Via dit meldpunt kunnen patiënten hun ervaringen met het aanvragen van een overlijdensrisicoverzekering (ORV) of uitvaartverzekering met ons delen.

Methode voor betekenisvolle keuze-informatie over ziekenhuizen en netwerken

NFK en haar patiëntenorganisaties ontwikkelen op basis van systematiek uit eerdere projecten betekenisvolle keuze-informatie over ziekenhuizen en netwerken. De keuze-informatie bestaat uit beschrijvingen van ziekenhuizen en netwerken over hun expertise in een bepaalde kankersoort.

Keuzekaarten

Aangesloten kankerpatiëntenorganisaties hebben keuzekaarten ontwikkeld met de vijf meest gestelde vragen door patiënten.

NFK-PREM Oncologie & Netwerkzorg

De NFK-PREM Oncologie & Netwerkzorg is een vragenlijst die NFK heeft ontwikkeld om patiëntervaringen in ziekenhuizen in kaart te brengen. Met deze vragenlijsten kunnen zorgverleners in ziekenhuizen achterhalen wat ze vinden van de geboden kankerzorg. Steeds meer ziekenhuizen in Nederland maken gebruik van onze NFK-PREM Oncologie & Netwerkzorg.

Overzichtskaart werk en kanker

De Overzichtskaart werk en kanker geeft antwoord op belangrijke vragen rondom kanker en werk, uitgesplitst naar ziektefase.

Praatkaarten

De praatkaarten bevatten begrijpelijke informatie in woord en beeld en kunnen worden gebruikt in de spreekkamer om het gesprek tussen zorgverlener en patiënt over de diagnose, behandeling of late gevolgen van kanker te ondersteunen.

Rapport: Patiëntperspectief op passende zorg voor mensen met kanker

Op verzoek van het Zorginstituut hebben wij in het najaar van 2023 een inventariserend onderzoek verricht naar het patiëntperspectief op de-escalatie van behandeling. De exploratie van het patiëntperspectief op ‘de-escalatie van behandeling’ heeft geresulteerd in een aantal belangrijke inzichten en is vertaald naar aanbevelingen die zijn gedeeld met het Zorginstituut.

Tools voor huisartsen bij ziekenhuiskeuze

Volgens NFK spelen huisartsen een belangrijke rol in de ondersteuning van patiënten bij het maken van keuzes voor de meest passende behandeling én het ziekenhuis dat het beste past bij de persoonlijke situatie van de patiënt. Bekijk de drie hulpmiddelen die huisartsen kunnen helpen in deze specifieke ondersteunende rol.

Website over ziekenhuiskeuze

De website ziekenhuiskiezenbijkanker.nl heeft als doel informatie en steun te bieden aan mensen met kanker bij het kiezen van een ziekenhuis. Op de website onderstrepen ervaringsdeskundigen en patiëntvertegenwoordigers het belang van ziekenhuiskeuze bij kanker.

Zakkaartje Samen Beslissen

Op het zakkaartje Samen Beslissen staan zinnen die zorgverleners kunnen gebruiken in hun gesprek met de patiënt.