Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

Wat we doen

We willen de impact van kanker verminderen. Samen komen we op voor de belangen van mensen die leven met kanker, door hun stem te laten horen op plekken waar het verschil wordt gemaakt. We maken ons er hard voor dat alle mensen die leven met kanker de juiste zorg op de juiste plek krijgen, met als doel een zo optimaal mogelijke kwaliteit van hun leven.

Ambitie 2025

Samen willen we de impact van kanker verminderen. Dit doen we met zowel de kennis en ervaringen uit ons panel Doneer Je Ervaring als specifieke kennis van de aangesloten kankerpatiëntenorganisaties, de belangenbehartigers van koepel NFK en externe data van partners. We brengen het georganiseerde patiëntperspectief in op alle niveaus van beleid, politiek, media, zorg en wetenschap. We werken samen met vele andere partijen om onze doelen te bereiken. Samenvattend zijn onze strategieën:

1. Zichtbare belangenbehartiging
2. Samen Slagkracht Vergroten: onderlinge samenwerking
3. Strategische samenwerking met externe partijen
4. Juiste mensen en middelen

In het jaarplan blikt NFK vooruit op het jaar 2024. Hierin staan onze belangrijkste doelen concreet beschreven.

Jaarverslagen

NFK streeft naar een betere kwaliteit van leven, betere kwaliteit van zorg, en betere toegang tot zorg voor (ex-) kankerpatiënten en hun naasten. Dat kunnen we alleen gezamenlijk bereiken. ‘Negentien aparte kankerpatiëntenorganisatie krijgen geen toegang tot het ministerie, maar een overkoepelende federatie ‘die spreekt met één stem namens allen’ wel. (Els Borst, NFK-voorzitter 2002-2010).

We hebben de belangenbehartiging geijkt op beleidsbeïnvloeding, met als basis ons succesvolle panel Doneer Je Ervaring. De kennis en expertise die in de NFK-werkgroepen wordt uitgewisseld en verrijkt (specifieke ervaringsdeskundigheid uit de achterbannen van de kankerpatiëntenorganisaties en de deskundigheid van de koepel) is onze unieke waarde. Hierdoor kunnen de kankerpatiëntenorganisaties hun achterban beter ondersteunen en zitten we als NFK aan de relevante beleidstafels op gemeenschappelijke onderwerpen en laten van ons horen in de politiek.

Lees in onze jaarverslagen hoe we hieraan hebben gewerkt en welke successen wij hebben behaald.

Parels van impact

De kankerpatiëntenorganisaties die bij NFK zijn aangesloten hebben veel bereikt in de afgelopen jaren. De hoogtepunten zijn gebundeld in Parels van impact.