1. Asbestslachtoffers

  Asbestslachtoffers Vereniging Nederland

  Asbestslachtoffers Vereniging Nederland (AVN) is een van de 21 lidorganisaties van NFK. AVN is een patiëntenvereniging voor asbestslachtoffers en hun naasten. De vereniging biedt informatie, beantwoordt vragen en geeft juridisch advies.
 2. Borstkanker

  Borstkankervereniging Nederland

  Borstkankervereniging Nederland (BVN) is een van de 21 lidorganisaties van NFK. De organisatie zet zich in voor een goede zorg en leven voor mensen die met borstkanker te maken hebben (gehad) of een erfelijke of familiaire aanleg voor borstkanker hebben.
 3. Bloedkanker, lymfklierkanker, stamceltransplantatie

  Hematon

  Hematon is dé patiëntenorganisatie voor mensen met een hemato-oncologische aandoening (leukemie, lymfklierkanker, MDS, myeloom en de ziekte van Wäldenstrom) en mensen met een stamceltransplantatie. Hematon is één van de 19 lidorganisaties van NFK.
 4. Hersentumoren

  Hersentumor Contactgroep Patiëntenvereniging Hersenletsel.nl

  Hersenletsel.nl is een van de 21 lidorganisaties van NFK. De vereniging is van en voor mensen die door hersenletsel zijn getroffen en hun naasten. De vereniging helpt meer dan 5000 mensen met hersenletsel met het terug krijgen van de regie op het leven.
 5. Alvleesklierkanker

  Living With Hope

  Living With Hope is een landelijk patiëntenplatform voor mensen met alvleesklierkanker en hun naasten. Living With Hope is één van de 21 lidorganisaties van NFK.
 6. Longkanker

  Longkanker Nederland

  Longkanker Nederland is een van de 21 kankerpatiëntenorganisaties van NFK. De patiëntenorganisatie zet zich in voor iedereen die met longkanker te maken heeft. Zij werkt mee aan betere zorg, geeft informatie en verzorgt lotgenotencontact.
 7. Zeldzame kankers

  Patiëntenplatform Zeldzame Kankers

  Patiëntenplatform Zeldzame Kankers is er voor iedereen met een zeldzame vorm van kanker. Als patiënt of naaste vind je hier betrouwbare informatie over jouw zeldzame kanker, wordt er opgekomen voor jouw belangen én kom je in contact met lotgenoten.
 8. Blaas- of nierkanker

  Patiëntenvereniging blaas- of nierkanker

  Leven Met Blaas- of Nierkanker is een van de 21 lidorganisaties van NFK. De organisatie houdt zich bezig met belangenbehartiging voor mensen met blaas- en nierkanker en naasten, brengt lotgenoten met elkaar in contact en doet aan informatievoorziening.
 9. Hoofdhalskanker

  Patiëntenvereniging HOOFD-HALS

  Patiëntenvereniging HOOFD-HALS (PVHH) is een van de 21 lidorganisaties van NFK. De organisatie behartigt de belangen van mensen met een vorm van hoofd- of halskanker, geeft informatie en verzorgt lotgenotencontact.
 10. Prostaatkanker

  Prostaatkankerstichting

  Prostaatkankerstichting is een van de 21 lidorganisaties van NFK en dé patiëntenorganisatie voor mannen met prostaatkanker en naasten. Zij behartigen belangen, bieden lotgenotencontact en stimuleren wetenschappelijk onderzoek.
 11. Maag- en slokdarmkanker

  SPKS leven met maag- of slokdarmkanker

  De Stichting voor Patiënten met maag- en slokdarmkanker (SPKS) is een van de 21 lidorganisaties van NFK en biedt een netwerkorganisatie voor kankerpatiënten, hun partners en naaste omgeving. Zij behartigt belangen en geeft informatie.
 12. Von Hippel-Lindau, Neurofibromatose, Paragangliomen

  Stichting BEZT

  Stichting BEZT (Belangengroep Erfelijke Zeldzame Tumoren) is een van de 21 lidorganisaties van NFK. BEZT bestaat uit de Belangenvereniging VHL, Neurofibromatose Vereniging Nederland en de Nederlandse Vereniging voor patiënten met Paragangliomen.
 13. Mensen met darmkanker

  Stichting Darmkanker Nederland

  Stichting Darmkanker is een van de 21 lidorganisaties van NFK en zet zich in voor (ex-)darmkankerpatiënten, hun partners en naasten.
 14. Mensen met een erfelijke aanleg voor kanker

  Stichting Erfelijke Kanker Nederland

  Stichting Darmkanker is een van de 21 lidorganisaties van NFK en zet zich in voor mensen met erfelijke aanleg voor kanker.
 15. Jongeren en kanker

  Stichting Jongeren en Kanker

  Stichting Jongeren en Kanker is een van de 21 lidorganisaties van NFK. Zij is er voor jonge mensen tussen 18 en 39 jaar die geconfronteerd zijn met kanker. SJK wil dat jongeren die te maken krijgen met kanker niet worden gezien als patiënt, maar als mens.
 16. Lynch en Polyposis

  Stichting Lynch Polyposis

  Stichting Lynch Polyposis is een van de 21 lidorganisaties van NFK. De stichting is er voor iedereen die met deze erfelijke ziektes te maken krijgt. De organisatie vindt, verbindt en informeert mensen met Lynch of Polyposis en verbetert levens en zorg.
 17. Melanoom (huidkanker)

  Stichting Melanoom

  Stichting Melanoom is een van de 21 lidorganisaties van NFK. Melanoom (huidkanker) is de meest voorkomende vorm van kanker. De stichting behartigt de belangen van patiënten met melanoom. Hiernaast biedt zij lotgenotencontact, ondersteuning en informatie.
 18. Gynaecologische kanker

  Stichting Olijf

  Stichting Olijf is een van de 21 lidorganisaties van NFK. Olijf behartigt de belangen van vrouwen met gynaecologische kanker en streeft naar meer preventie en onderzoek. De organisatie geeft ook voorlichting en lotgenotencontact.
 19. Sarcomen

  Stichting Patiëntenplatform Sarcomen

  Stichting Patiëntenplatform Sarcomen is een van de 21 lidorganisaties van NFK. De stichting richt zich op patiënten met een sarcoom, of andere zeldzame tumor(en) die ook door een in sarcomen gespecialiseerd multidisciplinair artsenteam behandeld worden.
 20. Zaadbalkanker

  Stichting Zaadbalkanker

  Stichting Zaadbalkanker is een van de 21 lidorganisaties van NFK. Stichting Zaadbalkanker biedt up-to-date informatie over zaadbalkanker, lotgenotencontact en behartigt de belangen van zaadbalkankerpatiënten en hun naasten.
 21. Mensen met een stoma & mensen met darmkanker

  Stomavereniging

  De Stomavereniging is een van de 21 lidorganisaties van NFK en zet zich in voor mensen met een stoma of pouch. De vereniging behartigt de belangen van deze groep, is een plek waar ervaringen gedeeld worden en een bron van goede informatie en advies.
 22. Kinderkanker

  Vereniging Kinderkanker Nederland

  Vereniging Kinderkanker Nederland is een van de 21 lidorganisaties van NFK. De Vereniging Kinderkanker Nederland is er voor iedereen die met kinderkanker te maken heeft (gehad). Niet alleen tijdens de behandeling, maar ook daarna.