Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

Wie zijn wij

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) is de koepel van 21 kankerpatiëntenorganisaties. Elke kankerpatiëntenorganisatie maakt zich sterk voor patiënten met (een) bepaalde vorm(en) van kanker of de gevolgen daarvan. De koepel behartigt de algemene belangen en ondersteunt de lidorganisaties. Samen komen wij op voor de belangen van álle mensen die kanker hebben (gehad), hun naasten en mensen met een erfelijke aanleg voor kanker.

Organisatie

Wij horen hun stem onder meer via ons patiëntenpanel Doneer Je Ervaring. Deze stem laten wij horen in de politiek, de media, de zorg, de wetenschap en bij verzekeraars. Daarnaast werken we met verschillende partijen samen in projecten en programma's om de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven voor mensen die kanker hebben (gehad) te verbeteren. Lees meer over de samenwerkingspartners van NFK.

NFK is opgericht op 4 juli 1985. Bij de oprichting was de naam nog anders, namelijk Landelijk Platform voor Verenigingen van Kankerpatiënten. In 1991 kregen wij de naam Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties en werd het platform omgezet naar een federatie.

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht heeft als taak erop toe te zien dat de opdracht die de algemene vergadering aan het bestuur heeft gegeven, op juiste wijze wordt uitgeoefend. De raad houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken en treedt ook op als klankbord voor het bestuur bij de voorbereiding en de uitvoering van het beleid.
De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Peter Hustinx (Voorzitter)
  • Hajo van Bockel (Lid)
  • Sascha Vrebalov (Lid)
  • Renée Barge (Lid)
  • Ria Koppejan (Lid)

Organogram