Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

Samenwerkingspartners

Om de impact van kanker te verminderen werken we met vele partijen samen in projecten en programma’s. Met onderstaande organisaties hebben we een intensief samenwerkingsverband.

KWF Kankerbestrijding

De activiteiten van NFK worden voor een deel financieel mogelijk gemaakt door KWF. Vanaf 2021 werken we intensief samen in een partnership op inhoudelijke onderwerpen. Door onze sterke inhoudelijke verbinding en kennisdeling hebben we meer impact voor (ex-)kankerpatiënten, naasten en mensen met een erfelijke aanleg of predispositie voor kanker.

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)

Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) richt zich net als NFK op het reduceren van de impact van kanker. De Nederlandse Kankerregistratie (NKR) van IKNL vertaalt en valideert de gegevens van alle patiënten met kanker. De NKR zijn voor onze belangenbehartiging en informatievoorziening belangrijk, naast onze ervaringsdata. IKNL en NFK werken intensief samen op thema’s als Laatste Levensfase, Kwaliteit van zorg en Zeldzame Kankers.

Stichting Kanker.nl

Kanker.nl is een onafhankelijk informatieplatform dat mensen met kanker ondersteunt met digitale informatie en lotgenotencontact. Dit helpt mensen bij het maken van keuzes en om regie te houden op hun leven met en na kanker. NFK werkt samen met Kanker.nl, IKNL en KWF om mensen met kanker kwalitatief goede en toegankelijke informatie en diensten te bieden. De kankerpatiëntenorganisaties van NFK werken ook samen met kanker.nl en bieden meer gespecialiseerde informatie en lotgenotencontact.

Patiëntenfederatie Nederland

NFK is lid van Patiëntenfederatie Nederland (PFNL). De Patiëntenfederatie is een landelijke koepelorganisatie die 200 patiëntenorganisaties vertegenwoordigt. NFK werkt samen met PFN op generieke thema’s, zoals kwaliteit van zorg, digitale gezondheidsomgeving en geneesmiddelen.

Nederlands Kanker Collectief (NKC)

Het Nederlands Kanker Collectief is een onafhankelijk en open collectief, geïnitieerd door IKNL, KWF en NFK. Samen werken we aan een maatschappij waar kanker minder druk op legt. Het Nederlands Kanker Collectief zet zich in voor een beter leven voor, met en na kanker. Nu, morgen en in de toekomst.