Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

Doneer Je Ervaring

Doneer Je Ervaring is een peilingsinstrument waarmee NFK en de 21 aangesloten kankerpatiëntenorganisaties (KPO’s) via online vragenlijsten ervaringen, behoeften en meningen ophalen van mensen die kanker hebben (gehad). Mensen met een verhoogd risico op kanker door erfelijke of familiaire aanleg behoren ook tot de doelgroep. De uitkomsten van de Doneer Je Ervaring-peilingen geven richting aan de belangenbehartiging van de kankerpatiëntenorganisaties die samenwerken binnen NFK. 

Peilingen als basis voor belangenbehartiging

De uitkomsten van de peilingen worden door NFK en de 21 aangesloten KPO's gebruikt om de kwaliteit van leven en zorg voor mensen met kanker te verbeteren. We vergroten ons inzicht in de behoeften en meningen van mensen die kanker hebben (gehad) door middel van de vragenlijsten. Dit stelt ons in staat de belangen van (ex-)kankerpatiënten nog beter en gerichter te behartigen.

Vaak is er voor of na de peiling vanuit externe onderzoekers of zorgverleners interesse in de uitkomsten. Op initiatief van hen kan er een wetenschappelijke publicatie geschreven worden. Daarbij worden meestal aanvullende analyses gedaan, waarbij de data altijd bij NFK blijven. De externe onderzoekers ontvangen alleen de uitkomsten op groepsniveau. De onderzoeker is samen met de desbetreffende belangenbehartiger van NFK medeauteur op deze publicaties.

Bekijk onze peilingsresultaten

Ga naar doneerjeervaring.nl