Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

Tools voor huisartsen bij ziekenhuiskeuze

Alle mensen met kanker moeten kunnen rekenen op die zorg die hen de beste kansen biedt voor overleving, levensverlenging en kwaliteit van leven. Nu en in de toekomst. Dát is waar de patiëntenorganisaties voor mensen met kanker naar streven.

Volgens NFK spelen huisartsen een belangrijke rol in de ondersteuning van patiënten bij het maken van keuzes voor de meest passende behandeling én het ziekenhuis dat het beste past bij de persoonlijke situatie van de patiënt. Hieronder staan drie hulpmiddelen die huisartsen kunnen helpen in deze specifieke ondersteunende rol.

1. Vraagverheldering

Vaak zijn er nog veel zaken na de diagnose kanker onduidelijk, waarbij vraagverheldering van groot belang is om in de tweede lijn tot een goede behandelkeuze te komen. Ook kun je als huisarts helpen om de behandelopties in perspectief te zien van de patiënt. Wat is echt belangrijk voor de patiënt? Indien je met jouw patiënten meedenkt over hun prioriteiten en voorkeuren, dan kun je jouw patiënten helpen om in het ziekenhuis tot de best passende behandelkeuze te komen.

Daarnaast vindt NFK dat het belangrijk is om te beseffen dat bij het kiezen van de juiste therapie, ook de keuze van het best passende ziekenhuis van belang is. Je kunt jouw patiënt helpen (wellicht meer dan je denkt) om voor het juiste ziekenhuis te kiezen. Per vorm van kanker bestaan namelijk grote verschillen in expertise tussen ziekenhuizen. Uit onderzoek van NFK blijkt ook dat één op de vijf (ex-)kankerpatiënten achteraf een andere ziekenhuiskeuze had willen maken.

NFK is van mening dat alle mensen met kanker moeten kunnen kiezen voor de zorg die hen de beste kansen biedt voor overleving en kwaliteit van leven (expertzorg). Hierbij definiëren wij expertzorg als excellente zorg waarbij diagnostiek, behandeling, nazorg en palliatieve zorg naar de laatste inzichten wordt uitgevoerd door een ervaren en gespecialiseerd team van zorgverleners.

Om patiënten en huisartsen te ondersteunen bij ziekenhuiskeuze, maakt NFK samen met ziekenhuizen 'betekenisvolle keuze-informatie' openbaar voor meer transparantie over expertzorgaanbod van verschillende kankervormen. Dit gebeurt aan de hand van vijf kwaliteitsindicatoren:

 1. mate van specialisatie team;
 2. wetenschappelijk klimaat en zorg volgens richtlijnen;
 3. behandelingen en de resultaten ervan;
 4. zorgaanbod;
 5. ervaringen van patiënten

NFK hoopt dat huisartsen kankerpatiënten, indien nodig, helpen de betekenisvolle keuze-informatie te verhelderen en duiden, zodat kankerpatiënten de best passende behandel- en ziekenhuiskeuze kunnen maken. De ziekenhuisbeschrijvingen worden voor de patiënt beschikbaar in de Ziekenhuiskeuzehulp op ziekenhuiskiezenbijkanker.nl.

2. Time-out Consult

Als huisarts kun je patiënten ondersteunen middels een zogenaamd “Time Out consult”. Dit consult sluit aan bij het “Standpunt oncologische zorg” van het NHG en is gericht op ondersteuning van continuïteit van eerstelijnszorg en van besluitvorming bij kanker. Het Time Out Consult vindt bij grote voorkeur plaats tussen diagnose en therapiekeuze en heeft als doelen:

 • Een moment van reflectie in een bekende omgeving door een bekende zorgverlener;
 • Verheldering van resterende vragen die van belang zijn voor therapiekeuze;
 • Begeleiding van het keuzeproces door;
 • Bewustwording dat er (mogelijk) meerdere behandelings- en ziekenhuismogelijkheden zijn;
 • Formuleren van vragen aan behandelaar;
 • Helder krijgen van voorkeuren en prioriteiten die relevant zijn voor therapie en ziekenhuiskeuze;
 • Daarnaast faciliteert het gesprek continuïteit van huisartsenzorg, zodat u als huisarts (desgewenst) in beeld kunt blijven tijdens het behandelproces.

Bij het beschikbaar komen van betekenisvolle keuze-informatie kan het zijn dat patiënten jou vragen stellen over ziekenhuiskeuze. Mogelijk ziet je voor bepaalde patiënten zelf aanleiding om in gesprek te gaan over ziekenhuiskeuze of adviseer jij patiënten om de ziekenhuiskeuze met de specialist te bespreken. Je kunt hiervoor de informatie op deze website en onze zoekhulp voor ziekenhuiskeuze raadplegen als hulpmiddel om patiënten te ondersteunen bij beslissingen over hun behandeling. Daarnaast kun je patiënten wijzen op deze website, zodat zij zich beter kunnen oriënteren en voorbereiden in de afwegingen voor het meest passende ziekenhuis.

3. Webinar Keuzes bij kanker: nieuwe inzichten en de veranderende rol van de huisarts

De afdeling huisartsgeneeskunde van het UMC Utrecht en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) organiseerden voor huisartsen en andere geïnteresseerden in juni 2021 een onafhankelijk en geaccrediteerd webinar over de veranderende rol van de huisarts bij kanker. Het geeft inzicht in de laatste ontwikkelingen in wetenschap en praktijk, en de behoeften en ervaringen van kankerpatiënten. Het webinar is hier gratis te bekijken:

Praktische informatie over het webinar:

- Duur webinar: 90 minuten
- Organisatie: UMC Utrecht, afdeling huisartsgeneeskunde Julius centrum en Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)

Betekenisvolle keuze-informatie voor mensen met kanker

NFK zet zich in voor transparante, betekenisvolle informatie over de kwaliteit van zorg. Met openbare, betekenisvolle keuze-informatie kunnen patiënten het ziekenhuis kiezen dat het beste past bij hun vorm van kanker en hun persoonlijke situatie. Lees meer over hoe we dat doen.