Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

PROM-vragenlijsten

PROMs zijn vragenlijsten waarin wordt gevraagd hoe de patiënt zich voelt en hoe het met hem of haar gaat. Wij vinden het belangrijk om de stem van de patiënt te laten horen. Op deze pagina vind je meer informatie over de patiëntenvragenlijsten. Onderaan vind je gratis materialen die helpen bij de implementatie van PROMs.

PROMs

PROMs (Patient Reported Outcome Measures) zijn vragenlijsten waarin vragen staan over bijvoorbeeld pijn, vermoeidheid en emotionele toestand. Patiënten (of naasten) vullen deze vragenlijsten in op verschillende momenten in het zorgtraject.

De antwoorden van de individuele patiënt kunnen door de zorgverlener met de patiënt worden besproken in de spreekkamer. Als zorgverleners weten hoe het met een patiënt gaat, kunnen zij samen de zorg beter afstemmen op de behoeften van de patiënt. PROM-uitkomsten van patiëntengroepen kunnen worden ingezet bij voorlichting, belangenbehartiging en keuze-informatie. De informatie uit deze vragenlijsten wordt ook gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, om meer zicht te krijgen op de kwaliteit van leven van bepaalde patiëntengroepen.

PROMs in de spreekkamer

NFK vindt het gebruik van PROMs in de spreekkamer belangrijk. Het bespreken van PROM-uitkomsten geeft zowel de patiënt als de zorgverlener potentieel meer inzicht in het ziekte- en zorgproces, waardoor problemen mogelijk eerder worden gesignaleerd. Dit verhoogt wellicht ook het gevoel van eigen regie bij de patiënt.

Voor meerdere oncologische aandoeningen worden PROMs uitgevraagd, maar de uitkomsten worden maar zeer zelden daadwerkelijk in de spreekkamer besproken. Dit is frustrerend voor de patiënt. PROMs gaan over persoonlijke thema’s die gerelateerd zijn aan de ziekte, zoals angst, depressie, intimiteit en vermoeidheid. Vaak wil de patiënt deze thema’s bespreken met de zorgverlener, zodat er antwoord gegeven kan worden op vragen die hij of zij heeft. Is het ‘normaal’ wat ik nu ervaar? Kan ik hier hulp voor krijgen? Door de resultaten van de PROMs te bespreken kunnen zorgverleners inschatten hoe ernstig de klachten zijn en kijken of er verdere zorg gewenst en nodig is.

Stappenplan

Van 2017 t/m 2019 hebben we samen met verschillende ziekenhuizen en zorgverleners deelgenomen aan een project om het gebruik van PROMs in de spreekkamer te stimuleren. Op basis van de ervaringen die opgedaan zijn binnen dit project, hebben we een stappenplan ontwikkeld. Het stappenplan is bedoeld voor zorgverleners die patiëntgerapporteerde uitkomsten willen inzetten binnen het zorgpad van oncologische patiënten. Het stappenplan is een leidraad, dat gebruikt kan worden ter ondersteuning van de opzet en implementatie van de terugkoppeling van PROM-uitkomsten in de spreekkamer. Waar nodig, zullen stappen aangepast moeten worden aan de lokale situatie, wensen en mogelijkheden binnen het bestaande zorgpad. Download het stappenplan hieronder:

Promotiemateriaal

Wij vinden het belangrijk om de stem van de patiënt te laten horen en helpen graag om de implementatie van de patiëntenvragenlijsten te stimuleren. We hebben daarvoor onderstaande gratis middelen ontwikkeld, waarvan een deel gericht is op patiënten en een deel op zorgprofessionals.

Materiaal gericht op patiënten

Onderstaande middelen zijn gericht op patiënten. Je deze bijvoorbeeld uitdelen of laten zien op wachtkamerschermen.

Animatie voor patiënten over PROMs en PREMs


Poster over PROMs

Flyers voor patiënten met uitleg over de vragenlijsten en het belang van invullen

Materiaal gericht op zorgprofessionals

Animatie voor zorgprofessionals over PROMs en PREMs

Stappenplan

Onderstaand stappenplan is bedoeld voor zorgverleners die patiëntgerapporteerde uitkomsten willen inzetten binnen het zorgpad van oncologische patiënten.

Poster en flyer voor zorgverleners over het belang van de vragenlijsten:

Zakkaartje PROM-vragenlijst

Onderstaand zakkaartje voor zorgverleners benadrukt het belang van de PROM-vragenlijst en bevat een stappenplan voor het bespreken van de resultaten in de spreekkamer.

Meer weten? Neem dan contact op met Irene Dingemans.